La inițiativa primarului Dumitru Guriță, consilierii locali din Mereni, au aprobat bursele școlare și de merit

La ședința de consiliu local desfășurată la sfârșitul lunii februarie, Dumitru Guriță, primarul comunei Mereni, a supus aprobării șapte proiecte de hotărâre.

Astfel, consilierii locali au avut de votat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului lunar al burselor școlare acordate, elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din comuna Mereni în anul școlar 2020-2021. „Performanța trebuie premiată, de aceea ne-am propus să îi stimulăm pe elevii silitori prin acordarea unor burse de merit. Astfel, elevii care au obținut premiul I vor primi câte 100 de lei, pentru premiul II se va acorda o bursa de 75 de lei, iar pentru elevii care obțin premiul III câte 50 de lei. Acordarea burselor se face pe baza mediilor din semestru I, elevii trebuie să aibă și media 10 la Purtare”, a precizat primarul Dumitru Guriță. De asemenea, a fost aprobată acordarea a patru burse sociale, ce au valoarea de 100 de lei.

 

Primarul Dumitru Guriță a supus aprobării consiliului local și cota lunară de carburanți pentru autovehicule și utilajele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Mereni, pentru anul 2021. Un alt proiect supus aprobării a fost și cel al Regulamentului de tăiere și de toaletare a arborilor de pe domeniul public și privat al comunei Mereni.

Aleșii locali au votat și proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate și finanțate din bugetul local al comunei Mereni pentru anul 2021; dar și proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2020.

Un alt proiect de hotărâre dezbătut și aprobat de consilierii locali a vizat aprobarea Actului Adițional nr.1 la Documentul de Poziție, avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dobrogea.

Nu în ultimul rând, pe ordinea de zi s-a aflat proiectul de hotărâre privind aprobarea predării-primirii mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din evidență UAT Mereni în evidență contabilă a centrului bugetar de pe lângă Școala gimnaziala „Nichita Stănescu”, Mereni; proiect ce a fost deasemeni aprobat.

foto: ziarulamprenta.ro

Mai multe stiri