Iulian Constantin Soceanu

Primar al localității Techirghiol

Data nașterii: 25.12.1975

Mandate de primar: 2016 – prezent

 • Execuția lucrarilor de modernizare, reabilitare și extindere a aleilor pietonale și carosabile, a parcurilor, a rețelei de iluminat public ornamental, a spațiilor verzi.

 • Execuția lucrărilor de întreținere a drumurilor prin repararea și completarea cu aport de piatră-macadam a suprafeței carosabile pe străzile din orașul Techirghiol

 • Modernizarea străzii Anton Pann.

 • S-au realizat investiții privind repararea și modernizarea împrejmuirii Liceului Teoretic “Emil Racovița” Techirghiol

 • S-a finalizat execuția obiectivului de investiții: “Modernizare străzi în orașul Techirghiol” – 21 străzi dar și proiectul “Arta Grădinăritului Transfrontalier la Marea Neagră”

 • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și a activitaților recreative în stațiunea balneară Techirghiol, județul Constanta

 • Reabilitarea iluminatului public prin înlocuirea corpurilor de iluminat

 • Reabilitarea si extinderea sediului primăriei orașului Techirghiol

 • Reabilitarea Teatrului de vară “Jean Constantin” din orașul Techirghiol, reînnoire parc auto – cumpărare în leasing a unei mașini de gunoi, lucrări de reabilitare și modernizare rețea de iluminat public ornamental.

 • Realizarea lucrarilor de extindere a rețelei electrice dar și studiul de fezabilitate pentru: aducțiune conducta de gaze naturale, parcare Băi Reci Techirghiol, extindere Liceu Teoretic “Emil Racovița” Techirghiol, extinderea rețelelor de utilitati.

 • S-au executat lucrări de modernizare, reabilitare și extindere alei pietonale, carosabile, parcuri, rețea de iluminat public ornamental, spații verzi și mobilier urban la ansamblul de blocuri din zona străzilor Al. Pușkin și Vasile Alecsandri.

 • Cresterea atractivitatii turistice a statiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnicoedilitare zona A202

 • Îmbunatățirea cadrului de viață, a peisajului prin realizarea unei grădini recreative pentru locuitori, îmbogațirea biodiversității, valorizarea și sensibilizarea populației asupra patrimoniului natural

 • Reabilitare, anvelopare și consolidare imobil Primărie Oraș Techirghiol”

 • Extinderea Infrastructurii de Utilitate Publică în Cartierul Tineretului, Parcela A105/2 Oraș Techirghiol

 • Dezvoltarea durabilă a turismului în stațiunea balneară Techirghiol prin modernizarea infrastructurii-edilitare(str. Dobrogei)

 • Îmbunătăţirea mobilităţii urbane în oraşul Techirghiol

 • Îmbunătățirea mediului urban prin executarea de lucrări de amenajare a unor zone în vederea reducerii riscului de inundație

 • Creşterea mobilităţii urbane prin extinderea zonei de agreement cu pistă pentru biciclete şi alee pietonală pe malul Lacului Techirghiol(zona Grădina Botanică Techirghiol)

 • Extindere imobil Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Techirghiol cu 8 săli de clasă

 • Creşterea mobilităţii urbane prin extinderea zonei de agreement cu pistă pentru biciclete şi alee pietonală pe malul Lacului Techirghiol, între oraşul Techirghiol şi oraşul Eforie (parteneriat).

 • Dezvoltarea durabila a turismului in statiunea balneara Techirghiol prin modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare în zona Nenciu Stoian

 • Racordarea oraşului la reţeaua de gaze

 • Construirea unei creşe în oraşul Techirghiol pe un teren de 1.500 de metri pătraţi

 • Reabilitare drum județean DJ222 Mihail Kogălniceanu – Cuza Vodă – Medgidia (17,7 km)

 • Modernizare drumuri comunale și drumuri de acces în zone rurale, comuna Mihail Kogălniceanu, zona est

 • Modernizare străzi și drumuri comunale în localitatea Mihail Kogălniceanu și în satele ce aparțin de comuna Mihail Kogălniceanu

 • Eficiencitizarea energetică a clădirilor Corp C1 și C2 (fost internat), Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu”

 • Grădiniță cu orar prelungit în comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța

 • Construire sală de sport pentru Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”.

Iulian Constantin Soceanu

Iulian-Constantin-Soceanu

Primar al localității Techirghiol

Data nașterii: 25.12.1975

Mandate de primar: 2016 – prezent