Mircea Banias

Deputat ales în circuscripția electorală nr.14 Constanța

Data nașterii: 06.03.1966

Vicepreședinte în Comisia pentru transporturi și infrastructură

 • Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
  PL-x nr. 400/2022.
  PL-x nr. 197/2021.
  PL-x nr. 401/2022.
  PL-x nr. 541/2022.
 • Proiect de Lege pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
  PL-x nr. 243/2021.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea anexei VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
  Pl-x nr. 457/2021.
 • Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix.
  Pl-x nr. 575/2021.
 • Propunere legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
  Pl-x nr. 175/2022.
 • Propunere legislativă privind decontarea de către stat a unor tehnici de reproducere umană asistată medical.
  Pl-x nr. 183/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi a Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.
  PL-x nr. 235/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionrea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
  PL-x nr. 342/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(4) din Legea nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar.
  Pl-x nr. 358/2022.
 • Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea cancerului.
  PL-x nr. 530/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
  BP610/2022.
 • Propunere legislativă privind Ziua sustenabilităţii în România.
  BP538/2022.

Mircea Banias

Mircea Banias

Deputat ales în circuscripția electorală nr.14 Constanța

Data nașterii: 06.03.1966

Vicepreședinte în Comisia pentru transporturi și infrastructură

 • Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
  PL-x nr. 400/2022.
  PL-x nr. 197/2021.
  PL-x nr. 401/2022.
  PL-x nr. 541/2022.
 • Proiect de Lege pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
  PL-x nr. 243/2021.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea anexei VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
  Pl-x nr. 457/2021.
 • Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix.
  Pl-x nr. 575/2021.
 • Propunere legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
  Pl-x nr. 175/2022.
 • Propunere legislativă privind decontarea de către stat a unor tehnici de reproducere umană asistată medical.
  Pl-x nr. 183/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi a Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.
  PL-x nr. 235/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionrea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
  PL-x nr. 342/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(4) din Legea nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar.
  Pl-x nr. 358/2022.
 • Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea cancerului.
  PL-x nr. 530/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
  BP610/2022.
 • Propunere legislativă privind Ziua sustenabilităţii în România.
  BP538/2022.