Sursă: Facebook, Iulian Constantin Soceanu

Peste 65% din bugetul pentru anul 2023 aprobat de Consiliului Local Techirghiol este direcționat către investiții si dezvoltare

Administrația locală din orașul Techirghiol a aprobat pentru acest an, veniturile bugetului local, în cuantum de 66.199.362 lei, din care:
-venituri proprii 11.091.590 lei;
-sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 2.467.800 lei;
-subventii primite de la bugetul de stat și de la alte bugete 11.153.204 lei;
-sume primite de la Uniunea Europeana (FEDR,PNRR) 29.104.617 lei;
-sume primite din Programul Național Anghel Saligny 7.000.000 lei.
Din acest buget aproximativ 35% va fi direcționat către funcționare și peste 65% către investiții și dezvoltare.
Iată lista proiectelor de investiții propuse pentru anul 2023:
– Investiții continuate în anul 2023:
1. Continuare lucrări pentru ,,Creșterea atractivității turistice a stațiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii turistice tehnico-edilitare zona A202’’, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană;
2. Continuare lucrări de ,,Extindere Rețea Electrică de Interes Public Cartier Nenciu Stoian, loc.Techirghiol” – Etapa I.
– Investiții noi:
1. Demarare lucrări obiectiv ,,Proiect Tip Construire Creșa Mică, oraș Techirghiol, jud.Constanța”, finanțat prin PNRR;
2. Demarare lucrări de “Îmbunătățirea Mobilității Urbane în Orașul Techirghiol- etapa II”, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny;
3. Demarare lucrări privind ,,Creșterea Mobilității Urbane prin extinderea zonei de agrement cu pistă pentru biciclete și alee personală pe malul lacului Techirghiol, Oraș Techirghiol”;
4. Implementare proiect PNRR – „Reabilitare, anvelopare și consolidare imobil Primărie Oraș Techirghiol”;
5. Serviciu de întocmire a PT+detalii de execuție plus asistența din partea proiectantului în cadrul proiectului – Îmbunătățirea Minorității Urbane în Orașul Techirghiol, etapa 1, finanțat prin Programul Național Anghel Saligny;
6. Cofinanțare proiecte fonduri europene, RAJA;
7. Lucrări înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, finanțare VII;
8. Lucrări de reabilitare a trotuarelor din str. Nicolae Bălcescu;
9. Achiziție Info Chioșc-terminal și aplicație informatică plăți taxe și impozite locale
10. Pregătirea documentațiilor în vederea depunerii pentru finanțare pe fonduri externe nerambursabile a unor noi proiecte.
,,Doresc să mulțumesc consilierilor locali ai orașului Techirghiol care au înțeles nevoile orașului și au votat acest buget”, a subliniat Iulian Soceanu, primarul orașului Techirghiol.

Mai multe stiri