Administrația publică din municipiul Medgidia a lansat licitația pentru execuția lucrărilor de ,,Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale I.L.Caragiale”

Primăria Medgidia a lansat licitația publică pentru execuția de lucrări în cadrul obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială I.L. Caragiale” din localitate. Finanțarea este obținută de administrația locală prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operațiunea B – Clădiri publice.
Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii, a clădirilor publice, care să asigure o creștere a ocupabilității, adaptabilității și mobilității forței de muncă, care să conducă la un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Principalele lucrări propuse sunt: placarea termică exterioară a pereților exteriori cu vată minerală, placarea termică a terasei cu 30 cm polistiren și protejarea acesteia, refacerea plăcii de la parter, de pe sol, și termoizolarea lui, înlocuirea tâmplăriei cu elemente performante energetic cu grile de ventilație (tâmplărie din PVC cu geam tripan). Totodată se vor întreprinde intervenții asupra instalației termice aferente încălzirii, prin înlocuirea centralei vechi cu o nouă centrală, montarea de panouri solare împreună cu un rezervor de apă, de panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric necesar funcționării instituției, a unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, plus panou radiant, sistem de climatizare, montare corpuri de iluminat cu LED și senzori de prezență. Regimul de înălțime al Corpului 1 – școala este de P+2E. Suprafața construită este de 792 mp. Durata maximă pentru execuția lucrărilor este de șapte luni de la data semnării contractului și primirii ordinului de începere de lucrări, fără a depăși data de 31 decembrie 2023. Valoarea totala a proiectului este de 12.481.113,85 lei inclusiv TVA din care:285.606,08 lei nerambursabil (UE + buget de stat), iar 195.507,77 lei cofinanțare și cheltuieli neeligibile(buget local).

Mai multe stiri