Proiectul administrației locale din Mangalia în ceea ce privește eliminarea corupției și creșterea transparenței administrative a fost implementat cu succes. A fost finanțat de statul român, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Primăriei Mangalia. Printre măsuri se regăsesc:

✅ măsuri referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în cadrul instituției;

✅ sondaj cu privire la corupție în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice locale în raport cu serviciile publice oferite de municipalitate și a fost implementată o campanie de conștientizare a publicului cu privire la corupție.

✅ îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia și a entităților subordonate în ceea ce privește prevenirea corupției.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 16 luni, respectiv decembrie 2021 – aprilie 2023, iar valoarea totală a acestuia este de aproximativ 414.000 lei.

Mai multe stiri