Sursa foto: Facebook Primaria Constanta

Obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea mediului urban în zona Delfinariu – Faleză Nord“ se regăsește printre proiectele ce vor fi dezbătute în următoarea ședință de Consiliu Local Municipal

În cadrul ședinței de Consiliul Local Municipal de la sfârșitul acestei luni, consilierii sunt chemați să aprobe documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea mediului urban în zona Delfinariu – Faleză Nord“. La finalul anului trecut, Agenția de Mediu a dat aviz favorabil solicitarii depuse de Primaria Constanta, pentru acest obiectiv.
Proiectul vizează amplasamentul situat în partea nordică a municipiului Constanța, în suprafață de aproximativ 21,6 ha din care conform Registrului Spațiilor verzi în vigoare la momentul elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, suprafața spațiilor verzi este de 7,09 ha.
Întregul areal de intervenție este mărginit de următoarele străzi, menționate în ordinea desfășurării: strada Grozești (nord), strada Unirii (vest), strada Ciprian Porumbescu, strada Pescarilor, strada Prelungirea Ion Rațiu, strada Unirii, strada Oleg Danovski, strada Pescarilor, strada Yokohama, strada Belvedere și promenada faleză nord.
Regenerarea urbană a zonei Delfinariu – Faleza Nord din Municipiul Constanța va cuprinde crearea unei rețele de spații verzi favorabile pentru recreere, în interes general și turistic, creșterea calității vieții în oraș, prin ameliorarea condițiilor de deplasare nemotorizată, a calității spațiilor publice, inclusiv creșterea calității estetice a zonei, refuncționalizarea zonelor dezafectate / degradate și introducerea elementelor de SMART City (iluminat, sistem de irigații, panouri informative, marcaje și indicatoare rutiere inclusive adecvate pentru persoanele cu dizabilități).
Valoarea investiției este de aproximativ 44.666.103 lei, iar perioada de implementare este de doi ani.

Mai multe stiri