Sursa: www.primaria-murfatlar.ro

Primăria Murfatlar anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a blocurilor C1, C4, C5 și C6’’ din orașul Murfatlar

Primăria Orașului Murfatlar anunță semnarea contractului de finanțare nr.137567 pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a blocurilor C1, C4, C5 și C6 din orașul Murfatlar, jud. Constanța, arondate Asociației de Proprietari nr.7 Basarabi” cod C5-A3.1-410. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, până la data de 28.12.2025.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătătirea fondului locativ construit, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile C1, C4, C5 și C6, arondate Asociației de Proprietari nr. 7 Basarabi, Oraș Murfatlar, jud. Constanța, printr-o abordare integrată a eficienței energetice în clădirile din Orașul Murfatlar, județul Constanța. Obiectivul specific al proiectului este creșterea eficienței energetice prin reabilitarea termică a blocurilor C1, C4, C5 și C6.
Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul I. -Tranziția verde, Componenta C5 – Valul Renovării; Operațiunea Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, runda 1.
Valoarea totală a proiectului este de 15.636.501,21 lei cu TVA. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT Orașul Murfatlar.

Mai multe stiri