Sursă: Primăria Constanța

Proiectul ,,Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța – Etapa 1“ a fost finalizat

Primăria Constanța a organizat astăzi o conferință de presă cu ocazia finalizării proiectului ,,Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța – Etapa 1“.
La conferința de presă au participat primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, reprezentantul SC Elsaco Electronic, Lucian Șmadici, directorul SC Termoficare, Liviu Popa și managerul proiectului, Noni Niculae.
Începută în urmă cu un an, execuția proiectului a vizat reabilitarea și modernizarea a 42.470,85 m traseu de conducte și breteaua de legătură dintre cele două magistrale dispuse pe b-dul 1 Mai și b-dul Alexandru Lăpușneanu, precum și înlocuirea de vane, cămine și dispozitivele de contorizare a agentului termic primar de la intrarea în punctele termice.
Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac: „Astăzi am finalizat prima etapă dintr-un proiect extrem de amplu care are ca scop înlocuirea unui sistem de termoficare cu o vechime de peste 50 de ani. Ca să înțelegeți cât de vechi și neperformant era sistemul, din 100 gigacalorii cumpărate de la CET 63 se pierdeau pe traseu și doar 37 ajungeau la consumator. Dar noi trebuia să plătim 100. Am pornit de la un preț al gigacaloriei de 1910 lei și am ajuns acum la 1284 lei. După ce am finalizat doar prima etapă a acestui proiect vom putea scădea prețul Gcal de la 450 la 350 de lei pentru populație“.
Înlocuirea și modernizarea sistemului de termoficare continuă cu lucrările din etapa II, care sunt realizate în procent de 45% și cu etapa III, realizat în proporție de 75%. În momentul de față, lucrările se derulează în zona Cora – Brătianu, Inel I, Inel II și Tomis Nord, pe Magistrala 2.
De asemenea, pentru etapa IV este în curs de semnare contractul de execuție a lucrărilor, iar în ceea ce privește etapa V, urmează ca proiectul să fie depus pentru implementare cu fonduri europene după deschiderea unui nou apel de proiecte.
Revenind la lucrările finalizate din Etapa I, proiectul a vizat:
1. Dezvoltarea sistemului centralizat de transport a energiei termice în municipiul Constanța, în vederea asigurării sustenabilității acestui sistem pe termen lung.
2. Reducerea pierderilor de energie termică în rețelele de transport, asigurându-se astfel creșterea eficienței energetice în întregul sistem și totodată reducerea costurilor pentru energia termică livrată/vândută;
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a reducerii consumului de combustibil cu 11.043,00 t CO2 echivalent, necesar pentru producerea energiei termice ce reprezintă pierderile reduse, respectiv 11.040,00 t CO2;
4. Îmbunătățirea parametrilor tehnici ai rețelelor termice care se reabilitează și ca o consecință reducerea costurilor de exploatare și mentenanță;
5. Îmbunătățirea siguranței și calității serviciului de alimentare cu căldură pentru încălzire și apă caldă de consum furnizate consumatorilor casnici și non-casnici.
Proiectul a contribuit la creșterea standardelor de viață a populației prin:
– asigurarea unui confort termic ridicat la nivelul solicitărilor consumatorilor;
– îmbunătățirea stării de sanătate ca urmare a reducerii nivelului de emisii de gaze cu efect de seră și a altor poluanți.
6. Reducerea pierderilor de fluid (agent termic) în rețelele de transport;
7. Creșterea lungimii de rețele termice primare reabilitate cu 42.470,85 m conducte.
Valoarea totală a proiectului: 145.779.082,98 lei
Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 95.245.408,41 lei
Valoarea cofinanțării beneficiarului: 1.943.783,85 lei
Rezultatele proiectului:
1. Creșterea lungimii rețelelor termice primare reabilitate cu 42.470,85 m rețea termică primară reabilitată;
2. Reducerea pierderilor de energie termică în rețelele de transport cu 42.311 Gcal/an (177,15 TJ/an);
3. Reducerea emisiilor poluante produse de sistemul de încălzire urbană din municipiul Constanța ca urmare a investițiilor realizate în cadrul prezentului proiectului.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Sursă: Primăria Constanța

Mai multe stiri