Sursă: Primăria Fântânele

Comuna Fântânele implementează proiectul ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE nr.1”

Comuna Fântânele derulează proiectul ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 FANTANELE”, în cadrul apelului de proiecte ”Dotarea cu echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.
Perioada de implementare a proiectului este de 17 de luni, până la data de 31.12.2024.
Obiectivul general al proiectului consta în asigurarea infrastructurii si a resurselor tehnologice necesare pentru Scoala Gimnaziala nr.1 Fantanele permitand accesul elevilor la tehnologie prin dotarea laboratorului de informatică si sporirea calității și siguranței mediilor de învățare pentru elevi prin dotarea cu echipamente TIC, mobilier si materiale didactice a sălilor de clasa. Obiectivele specifice sunt:
-Dotarea laboratorului de informatică prin achizitia a: tabla interactiva -1 buc, suport tabla interactivă 1 buc, sistem all-in-one-25 buc, laptop-1 buc, sistem sunet-1 buc, multifuntionala -1 buc, camera videoconferinta -1 buc, router wi-fi-1 buc si scanner documente portabil -1 buc;
-Dotarea sălilor de clasa cu echipamente TIC prin achiziția a: laptop 10 buc, sistem sunet-10 buc, multifunctionala-10 buc, camera videoconferinta -10 buc, scanner documente portabil-10 buc, Flipchart-10 buc, hard extern pentru arhivare electronică buc și aparat foto digital -2 buc.
-Dotarea sălilor de clasa cu mobilier si materiale didactice prin achiziția a: Banci+scaune -200 buc, catedra pentru profesor 8 buc , scaun pentru catedra profesor 8 buc, dulap individual elevi- 10 buc, dulap pentru depozitarea materialelor didactice-10 buc, dulap pentru copii-4 buc, avizier din plută -4 buc, set materiale didactice-1 set.
Valoarea totală a proiectului este de 423.789,74 lei cu TVA, din care valoarea eligibilă din PNRR este in cuantum de 329.926,02 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 62.685,95 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 31.177,77 lei. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului sunt asigurate de UAT comuna Fântânele.

Sursă: Primăria Fântânele

Mai multe stiri