Primăria Municipiului Constanța a eliberat autorizația de construire pentru reabilitarea și consolidarea malurilor Lacului Tăbăcărie

Primăria Constanța a eliberat săptămâna trecută Autorizația de Construire nr. 163 pentru reabilitarea și consolidarea malurilor Lacului Tăbăcărie. Documentul este valabil doi ani.
În luna octombrie 2023, consilierii locali au votat proiectul pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru reabilitarea și consolidarea malurilor Lacului Tăbăcărie, iar în data de 14 februarie a.c., a fost votat și proiectul privind aprobarea devizului general actualizat în etapa Proiect Tehnic.
„Lucrările de reabilitare se vor executa pe baza datelor furnizate de studiile de teren şi de expertiza tehnică în urma căreia s-a concluzionat că este necesară luarea de măsuri urgente de punerea în siguranță a malurilor, prin măsuri de consolidare a apărării de mal degradată, astfel că, dacă nu se iau măsuri urgente de reabilitare a apărării de mal, procesele de degradare se vor accentua, iar costurile lucrărilor de reabilitare se vor mări substanțial”, se precizează în referatul de aprobare al proiectului.
În cadrul Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, proiectantul a analizat două soluții tehnice și a evaluat, din punct de vedere tehnic, economic și exploatare avantajele și dezavantajele soluției ce va fi aleasă pentru a fi pusă în practică. Documentația a fost avizată favorabil, conform Avizului consultativ nr. 167.292/31.08.2023, emis de Comisia tehnico-economică (CTE) din cadrul Primăriei Municipiului Constanța. Prin soluția nr. 1, acceptată în CTE, proiectantul propune executarea unui ecran din planșe din material compozit, pe tot conturul lacului. De aceea, este necesară și executarea unor lucrări auxiliare, pentru a asigura o continuitate uniformă a ecranului și a aleii pietonale de pe conturul lacului.
Conform devizului general actualizat, valoarea investiției este de 51.278.765,24 lei, TVA inclus. Lacul Tăbăcărie are o suprafață de 80,98 ha și este situat în intravilanul municipiului.

Sursă: Primăria Constanța

Mai multe stiri