Sursă: Facebook, Primăria Constanța

Primăria Constanţa: anunț de participarea la procedura de selecție de proiecte nonprofit de interes general din domeniile cultural, sportive, tineret și social

Municipiul Constanţa, cu sediul în B-dul Tomis nr.51, tel. 0241.485.893, îşi propune să acorde fonduri financiare nerambursabile în anul 2024 din bugetul propriu al municipiului Constanţa, după cum urmează:
1. Pentru susţinerea proiectelor nonprofit de interes general din domeniile cultural, sportiv, tineret și social.
Temeiul legal: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare.
Bugetul alocat sesiunii de selecție:
● domeniul cultural, 1.200.000 de lei – cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect – 300.000 de lei;
● domeniul sportiv, 600.000 de lei – cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect – 150.000 de lei;
● domeniul tineret, 600.000 de lei – cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect – 150.000 de lei;
● domeniul social, 200.000 de lei – cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect – 100.000 de lei;
Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte va fi întocmită în conformitate cu Metodologia Generală privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanța și Ghidurile solicitanților privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanța aprobate prin H.C.L. 79/2024, care pot fi descărcate online de pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Mai multe informații pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27 sau la numărul de telefon 0241.485.893.
Fiecare ofertă va fi evaluată de toți membrii comisiei de evaluare și selecție în baza grilelor de evaluare care sunt incluse în fiecare Ghid dedicat domeniului pentru care aplică.
Pentru a fi declarată admisă, o ofertă trebuie să întrunească un număr minim de 60 de puncte. Finanțarea se va acorda în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în cuantumul solicitat de către ofertant, dar nu mai mult de cuantumul maxim stabilit pentru un proiect. Ofertanții care au obținut minimum 60 de puncte dar pentru care nu mai sunt sume în bugetul alocat domeniului care să acopere integral valoarea finanțării solicitate, până la cuantumul maxim stabilit pentru un proiect, nu vor primi finanțare.
Proiectele se vor întocmi conform documentației prezentate pe site-ul www.primaria-constanta.ro și se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr.27.
Data limită de depunere – 29.03.2024, ora 13:00;
• proiectele depuse pentru domeniul cultural se vor deschide începând cu data de 03.04.2024, ora 12:00, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare și selecţie a proiectelor;
• proiectele depuse pentru domeniul sportiv se vor deschide începând cu data de 08.04.2024, ora 12:00, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare și selecţie a proiectelor;
• proiectele depuse pentru domeniul tineret se vor deschide începând cu data de 10.04.2024, ora 12:00, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare și selecţie a proiectelor;
• proiectele depuse pentru domeniul social se vor deschide începând cu data de 11.04.2024, ora 12:00, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare și selecţie a proiectelor;
• perioada estimată de evaluare și selecţie a proiectelor este 03.04.2024 – 10.05.2024.
Având în vedere timpul scurt rămas până la deschiderea sezonului estival, turiștii care tranzitează pe timpul verii Municipiul Constanţa și stațiunea Mamaia, în conformitate cu prevederile art.20 alin (2) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, propunem accelerarea procedurii de selecție de proiecte.
Prezentul anunţ de participare a apărut în Monitorul Oficial nr. 46 Partea VI, din data de 08.03.2024.

Sursă: Facebook, Primăria Constanța

Mai multe stiri