Sursă: Primăria Orașului Hârșova

Primăria Hârșova a organizat licitație publică, în vederea modernizării iluminatului public din oraș

De curând administrația locală din orașul Hârșova a lansat licitația publică pentru realizarea proiectului de creștere a eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public. Valoarea estimată fără TVA este de 2.291.318,25 de lei iar finanțarea proiectului este asigurată de Ministerul Mediului, Apelor și Turismului prin Administrația Fondului pentru Mediu. Prin implementarea acestui proiect, Serviciul de Iluminat Public din orașul Hârșova își proiune, printre altele, optimizarea consumului de energie, protecția mediului înconjurător, îmbunătățirea calității iluminatului public și garantarea permanenței în funcționare a sistemului.
Principalele activități cuprinse în proiect sunt: demontarea aparatelor de iluminat vechi; demontarea stâlpilor de iluminat; montarea noii rețele subterane de alimentare pentru stâlpii proiectați; montarea stâlpilor noi de iluminat; montarea de aparate de iluminat cu LED-uri pe stâlpii existenți (conform proiectului tehnic atașat), eficiente din punct de vedere energetic și luminotehnic, având gradul de protecție de minim IP66; realizarea alimentării cu energie electrică (conexiunilor electrice) din rețelele de iluminat existente LEA/LES 0,4kV.
În cadrul Proiectului „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Hârșova”, se vor achiziționa și monta corpuri de iluminat LED cu eficiență ridicată, puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune (subterane și aeriene), fundații, stâlpi, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public, pentru modernizarea și extinderea sistemului de iluminat de pe raza U.A.T Hârșova.
Totodată, se va achiziționa și instala un sistem de telegestiune. Suplimentar, autoritatea publică locală va achiziționa active necorporale noi, precum brevete, licențe ș.a, necesare investiției de bază.
Prin achiziționarea și montarea corpurilor de iluminat LED cu eficiență ridicată, se va obține o economie semnificativă la consumul de energie electrică și, implicit, o reducere a costurilor aferente facturilor la energie electrică. În plus, instalarea unui sistem de telegestiune va permite monitorizarea și controlul consumului de energie electrică, permițând o gestionare mai eficientă a resurselor. În final, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat de pe raza U.A.T Hârșova va conduce la creșterea siguranței și confortului cetățenilor, creșterea atractivității orașului și, implicit, atragerea unor noi investitori. Prin urmare, investiția în acest proiect este un pas important în direcția unei economii mai sustenabile și mai eficiente, precum și în direcția creșterii calității vieții locuitorilor din Hârșova.

Sursă: Primăria Orașului Hârșova

Mai multe stiri