Administrația locală din Mihai Viteazu a implementat proiectul Ecosistem digital interconectat și integrat

U.A.T. Comuna Mihai Viteazu a implementat proiectul „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Comuna Mihai Viteazu”, cod SMIS 154771, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă. Valoarea totală a proiectului este de 1.475.420 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 1.445.911,60 lei (98%), din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE de 1.245.107 […]

Primăria Mihai Viteazu primește cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în sezonul rece

Începând cu data de 01.10.2023, Primăria comunei Mihai Viteazu demarează procedura de primire a cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței pentru sezonul rece 2023-2024. Pentru a beneficia de acest sprijin, cetățenii au obligația să depună un dosar care să conțină documentele doveditoare încadrării în această categorie. Astfel, dosarul va trebui să cuprindă o […]

Administrația locală din comuna Mihai Viteazu a solicitat emiterea acordului de mediu pentru proiectul ,,Reabilitare și modernizare străzi”

,,Comuna Mihai Viteazu, reprezentată legal de Costache Adrian, în calitate de viceprimar cu atribuții delegate de primar, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Reabilitare și modernizare străzi, Mihai Viteazu, județul Constanța”, propus a fi amplasat în județul Constanța, comuna Mihai Viteazu, intravilan. Informațiile privind proiectul propus pot […]

Prioritatea administrației locale din Mihai Viteazu -modernizarea dispensarelor cu finanțare prin PNRR

Adrian Costache, viceprimarul cu atribuții de primar din comuna Mihai Viteazu are pe agenda de lucru un proiect ce vizează reabilitarea clădirilor dispensarelor umane din localitățile Mihai Viteazu și Sinoe. Încă din primele zile ale anului, administrația locală pregătește documentația necesară pentru a depune un proiect ce vizează modernizarea clădirilor dispensarelor din comună, în cadrul […]

Primăria Mihai Viteazu modernizează dispensarele din comună

Viceprimarul cu atribuții de primar Adrian Costache: „Primul proiect pe care îl avem în vedere este cel de reabilitarea a clădirilor care găzduiesc dispensarul uman din localitatea Mihai Viteazu și cel Sinoe. Este o măsură care se închide pe 31 ianuarie și aș vrea ca până atunci să depunem documentația. Sursa de finanțare este PNRR,, […]