Comisia nr. 2 – Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Atribuții:

 

 

– avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților;
– atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de orice alte obiective de interes public local;
– asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor;
– conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;
– punerea în valoare, în interesul colectivității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale;
– soluționează împreună cu compartimentul de specialitate cererile și sesizările cetățenilor;
– comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege sau de consiliul local.

Componența:

 

 

 

Componența comisiei: URBANISM
PREȘEDINTE –  GIGI-DANIEL TATU PNL
SECRETAR – CRISTIANA POPESCU USR
MIHAELA ANDREI PNL
FLORIN-CĂTĂLIN IACOB USR
RĂSĂUȚEANU COSTIN-IOAN PSD

 

 

Adresă: Bulevardul Ferdinand 49, Constanța 900178
Telefon: 0241 615 737