Construirea sălii de sport în comuna Săcele, este una dintre prioritățile administrației locale

Ion Oprea, primarul comunei Săcele, a anunțat că a fost semnat protocolul de predare-primire al terenului proprietate publică pe care va fi construită sala de sport. La începutul acestiu an, a fost aprobată hotărârea privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții (CNI) a amplasamentului aferent obiectivului de investiții Proiect tip „Construire sală de sport cu tribuna 180 de locuri în comuna Săcele, satul Săcele, str. Cetatea Histriei nr. 1C, județul Constanța”.

Terenul pe care va fi construită sala de sport are o suprafață de 3.300 m.p. În aceiași ședință a fost aprobată finanțarea de către Consiliul Local a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaz sau alt tip de combustibil utilizat).

După finalizarea lucrărilor de construire și preluarea amplasamentului și a obiectivului realizat, Consiliul Local se obligă să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de 15 ani.

Administrația publică locală din comuna Săcele are în plan și alte proiecte de interes pentru comunitate. În acest sens, pe lista de sinteză a Subprogramului Drumuri de interes local și drumuri de interes județean din cadrul CNI, au fost introduse și proiectele: „Asfaltare și modernizare drumuri comunale în comuna Săcele – Zona de Sud, județul Constanța” și „Asfaltare și modernizare drumuri comunale în comuna Săcele – Zona de Nord, județul Constanța”, în vederea obținerii finanțării. Lista de sinteză a fost aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.4387/22.12.2020.

„Prin aceste două proiecte se vor asfalta 22 kilometri de străzi în localitatea Săcele. Proiectul va cuprinde două etape, localitatea a fost împărțită în două tronsoane: nord și sud. Investiția are o valoare de aproximativ 4 milioane de euro”, a mai adăugat primarul Ion Oprea.

 

Mai multe stiri