Organizarea Secțiilor de Votare

Unde si cum votez

Contactează-ne​

[/et_pb_text][et_pb_text module_id=”anexa1″ _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Montserrat|700|||||||” text_orientation=”center”]Anexa 1
Cerere pentru solicitarea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″]Subsemnatul (ă) _____________________________________________________

având CNP domiciliat (ă) în_______ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (se înscrie adresa de domiciliu conform mențiunilor din cartea de identitate/pașaport) și având reședința în _______________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(acolo unde este cazul), legitimat cu actul de identitate seria ___________, nr. ________,
telefon ______________________, prin prezenta solicit deplasarea urnei speciale la adresa __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________, în vederea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, cunoscând prevederile art. 326 privind falsul în declarații din Legea nr. 287/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
În susținerea cererii anexez următoarele acte medicale și/sau acte oficiale din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data __________________ Semnătura______________________[/et_pb_text][et_pb_text module_id=”anexa2″ _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Montserrat|700|||||||” text_orientation=”center”]Anexa 2
Cerere pentru emiterea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de către persoanele aflate în izolare sau carantină[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″]Subsemnatul …………………………………………………………………………………………….., având CNP …………………………………………………………….., telefon……………………………… domiciliat în ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. (se înscrie adresa de domiciliu conform mențiunilor din actul de identitate), având reședința în …………………………………………………………………………………………. (acolo unde este cazul) cunoscând prevederile art. 326 privind falsul în declaraţii din Legea nr. 287/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, aflat în izolare/carantină1 la adresa ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. solicit în vederea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, eliberarea de către direcția de sănătate publică a deciziei privind instituirea măsurii izolării/carantinei1.
Declar pe propria răspundere următoarele:
o am intrat în contact direct cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 …………………………………………………………………….. (se înscriu numele și prenumele contactului, precum și numărul de telefon al acestuia, dacă este cunoscut) prin testare cu metoda RT-PCR1;
o am sosit din țara/zona ………………………………………………………..2, stabilită de către INSP ca fiind cu risc epidemiologic ridicat1.
o am semne și simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform definiției de caz stabilite de Centrul Național de supraveghere și control al bolilor transmisibile1.
Totodată, declar că nu dețin niciun alt act care să îmi permită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.

Data …………… Semnătura ……………………………

Notă

1 Se bifează varianta care descrie situaţia de fapt concretă în care se află declarantul;
2 Se înscrie denumirea ţării sau a zonei din care a sosit declarantul.[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]