Respectând tradiția, Iulian Soceanu, primarul orașului Techirghiol și-a prezentat raportul de activitate pe anul 2020

De când a fost ales primar al orașului Techirghiol, Iulian Soceanu, a pus mare accent pe transparență și comunicare. Astfel, la fiecare început de an, edilul își prezintă un raport de activitate pe anul trecut. Săptămâna trecută, a fost prezentat cetățenilor, raportul pe anul 2020: ,,De fiecare dată am menționat că transparența decizională va fi una dintre prioritățile mele. Așa cum am făcut în fiecare an, și anul acesta vin în fața dumneavoastră și vă prezint un sumar al raportului de activitate pentru anul 2020. A fost un an dificil pentru fiecare dintre noi, însă, am speranța că împreună vom trece peste aceste vremuri dificile și vom reveni la normalitate. Am trecut împreună printr-un an 2020 extrem de dificil. În numele Primăriei orasului Techirghiol, vă mulțumesc sincer pentru toate eforturile pe care le-ați depus în «anul pandemiei». Vă doresc ca anul acesta să fie cel al revenirii la normalitate și să însemne pentru fiecare dintre dumneavoastră sănătate și fericire.  Îmi doresc, de asemenea, ca anul 2021 să fie cel în care fiecare cetățean al orașului să fie și mai mulțumit de activitatea Primăriei”.

,,În calitate de primar al orasului Techirghiol, îmi revine plăcuta sarcină morală și legală (conform H.G. 1723/2004) de a vă aduce la cunoștință principalele realizări ale administrației publice locale din anul 2020, precum și situația celor mai importante proiecte de investiții. Fiecare reușită a Primăriei Techirghiol este și reușita fiecărui cetățean de bună-credință al orașului,” a mai adăugat edilul.

Pe scurt, pentru administrația locală din orașul Techirghiol, anul 2020 a fost unul prolific: Din iulie 2021 a început execuția pentru ,,Înființare distribuție gaze naturale în orașul Techirghiol”, a început construirea unui Corp Nou al Primăriei, a început construirea Sălii pentru Activități Sportive – Liceul Emil Racoviță, a fost realizat studiul de fezabilitate pentru Construirea Parcului Auto pentru Direcția Publică de Gospodărire Comunală în Techirghiol, a fost realizat studiul de fezabilitate pentru – Extinderea Rețelei de Iluminat Public, proiectare și execuție – ,,Înființarea Distribuției de Gaze Naturale, la sfârșitul anului erau 20 de km finalizați. Tot în anul 2020, a fost finalizat ,,Ansamblu de Locuinte Sociale Sociale pentru Chiriași Evacuați D+P+2e+M, Lucrări în Continuare”, din strada A. I. Cuza nr.15, a fost realizat studiul de fezabilitate „Îmbunătățirea Mobilității Urbane în Orașul Techirghiol” (Proiect ce urmează a fi depus în anul 2021).

Potrivit raportului prezentat de primarul Iulian Soceanu, în acest moment, în orașul Techirghiol, sunt în implementare mai multe proiecte cu finanțare europeană: ,,Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear şi a activităţilor recreative în staţiunea Techirghiol”  – valoare totala  15.520.651,63 lei, ,,Creşterea atractivităţii turistice a staţiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare zona A202” – valoare totala 16.387.900,36 lei, ,,Modernizare şi extindere Teatrul de vară şi reabilitare trotuare din zona adiacentă în oraş Techirghiol”-valoare totala 7.778.279,47 lei, ,,Valorificarea potenţialului balnear şi turistic al lacului Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare” – valoare totala 10.728.627,76 lei, ,,Îmbunătăţirea mediului urban prin transformarea unui teren neutilizat într-o grădină publică,” -valoare totala 1.054.622,00 lei, ,,Cresterea eficientei energetice a clădirii publice – Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”, – valoare totala 2.911.732,62 lei, ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014 – 2020,, – finanţat prin POIM 2014- 2020 – valoare totală 39.000.000 lei;

Administrația publică locală din Techirghiol, se preocupă permanent și de creșterea calității  serviciilor de interes public, prestate în beneficiul locuitorilor orașului Techirghiol, precum și al instituțiilor publice /agenților economici care activează pe raza administrativ – teritorială. În acest scop, încă din anul 2019, sunt în derulare contracte de delegare de gestiune, respectiv: Contract de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public; Contract de delegare gestiune prin concesionare a serviciului de salubrizare; Concesionare prin licitatie publică deschisă a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân.

Primarul Iulian Soceanu acordă, în permanență, o atenție deosebită educației. În acest sens, în anul 2020 a fost finalizat Contractul de lucrari pentru ,,Construire Sala de sport pentru activități sportive din cadrul Liceului Teoretic Emil Racoviță”, ce va fi construita în curtea interioară a liceului, cu o valoare totală de peste 1,5 milioane de lei, reabilitarea clădirii Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” este obiectivul proiectului cu finantare europeană ,,Cresterea eficientei energetice a clădirii publice – Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”, cu o valoare totală de 2.911.732,62 lei. În luna mai 2020 au început lucrarilor de executie pentru proiectul ”Teren de sport gazon sintetic gradene, iluminat nocturn, împrejmuire și organizare de șantier” și s-au finalizat în luna august 2020, teren care și-a dovedit utilitatea putând fi folosit de sportivii clubului cât și de locuitorii din zona localității Techirghiol. În cadrul Clubul Sportiv ”Sparta” Techirghiol, în prezent, sunt organizate trei secții sportive: șah, judo și fotbal, care au înregistrat numeroase premii sportive.

Serviciile sociale sunt și ele împortante pentru administrația locală din Techirghiol. În acest sens, în perioada stării de urgență, au fost distribuite 175 de pachete alimentare și produse de igienă persoanelor și familiilor aflate la nevoie. Au fost distribuite alimente și produse de igienă prin Programul European persoanelor și familiilor beneficiare de ajutor social, alocații pentru susținerea familiei și celor încadrați în grad de handicap grav,  au fost distribuite măști de protecție unui număr de 409 persoane, acordate de către Primăria Techirghiol, persoanelor fără venituri care nu se încadrau în Programul European; au fost acordate subvenții de 100% a abonamentelor de transport pentru copii cu handicap și a însoțitorilor acestora, în valoare de 3750 lei/an; au fost acordate tichete sociale  persoanelor singure/familii cu probleme sociale. Au fost acordate ajutoare de urgenta, financiare, ajutoare înmormantare, decontare cheltuieli înmormantare decedați fără susținători, în valoare de 5.400 lei;

,,Gândurile noastre se îndreaptă acum spre ceea ce avem de făcut în anul 2021. Ştiu că va fi un an greu, dar cu toate acestea am convingerea că vom reuşi să continuăm transformarea în bine a oraşului, să continuăm proiectele pe care le-am început, dar şi să demarăm altele noi”, a subliniat primarul orașului Techirghiol.

În acest sens, edilul a pregătit o listă de propuneri pentru proiecte, în vederea finanțării cu fonduri europene. Printre acestea se află: ,,Reabilitare, anvelopare și consolidare imobil Primărie Oraș Techirghiol”,  extinderea Infrastructurii de Utilitate Publică în Cartierul Tineretului, Parcela A105/2 (Reabilitare 7 străzi cu căi rulare pietoni – 2778 ml Sistem de alimentare cu apă și sistem de iluminat public, rețea de distribuție de alimentare cu apă – 2485 ml); dezvoltarea durabilă a turismului în stațiunea balneară Techirghiol prin modernizarea infrastructurii-edilitare (str.Dobrogei); îmbunătăţirea mobilităţii urbane (Reabilitare şi modernizare 10 străzi + căi rulare pietoni – 57400 mp, Reabilitare şi modernizare alei + căi rulare pietoni  – 3513 mp); imbunatatirea mediului urban prin executarea de  lucrări de amenajare a unor zone în vederea reducerii riscului de inundație (Spaţii verzi, Energie verde, Pistă biciclete, Căi rulare pietoni); creşterea mobilităţii urbane prin extinderea zonei de agrement cu pistă pentru biciclete şi alee pietonală pe malul Lacului Techirghiol (zona Grădina Botanică) – Lungime pistă + alei pietonale – cca 1600m; extindere imobil Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” cu 8 săli de clasă  – Imobil-construcţie – corp nou – 8 săli de curs; creşterea mobilităţii urbane prin extinderea zonei de agrement cu pistă pentru biciclete şi alee pietonală pe malul Lacului Techirghiol, între oraşul Techirghiol şi oraşul Eforie (parteneriat) – Lungime pistă + alei pietonale – cca 1600 m; dezvoltarea durabilă a turismului în stațiunea balneară Techirghiol prin modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare în zona Nenciu Stoian – Asfaltare străzi, căi rulare pietoni, mobilier urban, iluminat public, retea de apa şi canalizare, spaţii verzi;

,,Vom continua cu respectarea principiilor si ideilor de transparentizare și reformare a instituției  în direcția deschiderii lor către public și societatea civilă; Cheltuirea banului public va fi făcută transparent și eficient. Principala avere a orașului sunteți dumneavoastră și de aceea, ca primar, îmi dedic întreaga pricepere și energie pentru fiecare, alături de echipa mea, vă consider parteneri în toate proiectele administrației publice locale,” a încheiat Iulian Soceanu, primarul orașului Techirghiol.

 

Mai multe stiri