Aleșii din Techirghiol sunt convocați la o nouă ședință de Consiliul Local

Astazi, 21 octombrie 2021, incepand cu ora 16.00, va avea loc sedinta Consiliului Local Techirghiol din cadrul Primariei Orasului Techirghiol.

Ordinea de zi cu proiectele ce vor fi supuse aprobarii consilierilor locali este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 al oraşului Techirghiol. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea cererii de esalonare debite restante formulata de către SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1.
 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr.16883/08.11.2016 încheiat între oraşul Techirghiol şi CS Sparta Techirghiol privind imobilul din Techirghiol, bd. Victoriei, nr. 15. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 3.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic si indicatorilor tehnici si economici la proiectul ,,CONSTRUIRE SISTEM DE IRIGATII COMPLET AUTOMATIZAT PENTRU TEREN DE FOTBAL DIN TECHIRGHIOL”. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2, 3.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai Studiului de Fezabilitate “Dezvoltarea Durabilă a Turismului în Stațiunea Balneară Techirghiol prin Modernizarea Infrastructurii Tehnico-Edilitare” și redenumirea titulaturii în ”DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI ÎN STAȚIUNEA BALNEARĂ TECHIRGHIOL PRIN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII – ZONA STRADA DOBROGEI„. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate ”Dezvoltarea Durabilă a Turismului în Stațiunea Balneară Techirghiol prin Modernizarea Infrastructurii – Zona Strada Dobrogei – Alimentare cu Apă și Canalizare Menajeră” și a Cererii de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny”. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate ”Dezvoltarea Durabilă a Turismului în Stațiunea Balneară Techirghiol prin Modernizarea Infrastructurii – Zona Strada Dobrogei – Infrastructură Rutieră” și a Cererii de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny”. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici – Studiu de Fezabilitate ”Extinderea infrastructurii de utilitate publică în Cartierul Tineretului, Parcela A105/2, oraș Techirghiol”. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate ”Extinderea infrastructurii de utilitate publică în Cartierul Tineretului, Parcela A105/2, oras Techirghiol – alimentare cu apă” și a Cererii de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny”. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate ”Extinderea infrastructurii de utilitate publică în Cartierul Tineretului, Parcela A105/2, oras Techirghiol – infrastructură rutieră” și a Cererii de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny”. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2.
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 3.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unei locuințe ANL destinate închirierii, Oras Techirghiol, str. Al. Puşkin, nr. 3 B. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3.
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare” – post mortem Preacucernicului Iacov Antohi. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2, 3.
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare” Preacucernicului Popa Timotei. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2, 3.

 

Mai multe stiri