Bogdan Hutuca

Deputat ales în circumscripția electorală nr.14 Constanța

Data nașterii: 10.07.1967

Președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci

 •  
 • Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.
  Pl-x nr. 203/2017,
  Pl-x nr. 299/2017,
  Pl-x nr. 300/2017,
  Pl-x nr. 443/2018
  Pl-x nr. 604/2018
  Pl-x nr. 605/2018
  Pl-x nr. 651/2018
  PL-x nr. 572/2019
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
  Pl-x nr. 223/2017
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
  Pl-x nr. 362/2017
 • Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată.
  Pl-x nr. 411/2017
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990.
  Pl-x nr. 440/2017
 • Proiect de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale.
  PL-x nr. 458/2017
 • Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003.
  PL-x nr. 546/2017
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal.
  PL-x nr. 103/2018
 • Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
  Pl-x nr. 204/2018
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societăţile Comerciale.
  Pl-x nr. 220/2018
 • Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare.
  Pl-x nr. 237/2018
 • Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol.
  Pl-x nr. 238/2018
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012.
  PL-x nr. 341/2018
 • Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.
  Pl-x nr. 479/2018
 • Proiect de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România.
  PL-x nr. 495/2018
 • Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor.
  PL-x nr. 496/2018
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) pct.(vii) din Legea nr.229 / 2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
  PL-x nr. 568/2018
 • Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie – Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri.
  Pl-x nr. 23/2019
 • Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.
  PL-x nr. 33/2019
 • Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România.
  Pl-x nr. 155/2019
 • Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Bacău.
  PL-x nr. 166/2019
 • Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare.
  PL-x nr. 447/2019
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
  PL-x nr. 591/2019
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România.
  PL-x nr. 544/2020
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.
  BP422/2017
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
  L457/2022
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii.
  L458/2022
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii contabilității nr.82/1991 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
  B540/2022
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
  B581/2022
 • Propunere legislativă pentru instituirea anului 2023 ca Anul Ciprian Porumbescu.
  B553/2022
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii.
  L459/2022
 • Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) lit.i) și a alin.(3) al art.53 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
  B537/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului.
  L501/2022
 
 • Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.
  Pl-x nr. 99/2021.
 • Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului “Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ”.
  PL-x nr. 168/2021.
 • Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.
  PL-x nr. 195/2021.
 • Propunere legislativă privind institurea zilei de 19 iulie – Ziua naţională a înotului.
  Pl-x nr. 305/2021.
 • Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
  PL-x nr. 322/2021.
 • Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional Paralimpic.
  PL-x nr. 401/2021.
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
  PL-x nr. 436/2021.
  PL-x nr. 400/2022.
  PL-x nr. 541/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
  PL-x nr. 440/2021.
 • Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix.
  Pl-x nr. 575/2021.
 • Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative.
  PL-x nr. 583/2021.
 • Proiect de Lege pentru declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua naţională a educaţiei financiare”. PL-x nr. 87/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin.
  PL-x nr. 134/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului.
  PL-x nr. 135/2022.
 • Propunere legislativă pentru completarea art.11 alin.(3) din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
  Pl-x nr. 176/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
  PL-x nr. 177/2022.
 • Propunere legislativă privind decontarea de către stat a unor tehnici de reproducere umană asistată medical.
  Pl-x nr. 183/2022.
 • Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.65 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.
  Pl-x nr. 250/2022.
 • Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003.
  PL-x nr. 282/2022.
 • Proiect de Lege privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei Naţionale de Interoperabilitate.
  PL-x nr. 415/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică.
  PL-x nr. 529/2022.
 • Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea cancerului.
  PL-x nr. 530/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii.
  BP368/2022.
  BP367/2022.
  L458/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului.
  BP476/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
  BP610/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actelor de identitate ale cetăţenilor români.
  BP42/2021.
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
  BP540/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
  BP366/2022.
  L457/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) lit.i) şi a alin.(3) al art.53 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.
  BP537/2022.

Bogdan Hutuca

Bogdan Hutuca

Deputat ales în circumscripția electorală nr.14 Constanța

Data nașterii: 02.07.1975

Președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci

 •  
 • Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.
  Pl-x nr. 203/2017,
  Pl-x nr. 299/2017,
  Pl-x nr. 300/2017,
  Pl-x nr. 443/2018
  Pl-x nr. 604/2018
  Pl-x nr. 605/2018
  Pl-x nr. 651/2018
  PL-x nr. 572/2019
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
  Pl-x nr. 223/2017
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
  Pl-x nr. 362/2017
 • Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată.
  Pl-x nr. 411/2017
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990.
  Pl-x nr. 440/2017
 • Proiect de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale.
  PL-x nr. 458/2017
 • Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003.
  PL-x nr. 546/2017
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal.
  PL-x nr. 103/2018
 • Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
  Pl-x nr. 204/2018
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societăţile Comerciale.
  Pl-x nr. 220/2018
 • Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare.
  Pl-x nr. 237/2018
 • Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol.
  Pl-x nr. 238/2018
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012.
  PL-x nr. 341/2018
 • Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.
  Pl-x nr. 479/2018
 • Proiect de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România.
  PL-x nr. 495/2018
 • Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor.
  PL-x nr. 496/2018
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) pct.(vii) din Legea nr.229 / 2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
  PL-x nr. 568/2018
 • Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie – Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri.
  Pl-x nr. 23/2019
 • Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.
  PL-x nr. 33/2019
 • Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România.
  Pl-x nr. 155/2019
 • Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Bacău.
  PL-x nr. 166/2019
 • Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare.
  PL-x nr. 447/2019
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
  PL-x nr. 591/2019
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România.
  PL-x nr. 544/2020
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.
  BP422/2017
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
  L457/2022
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii.
  L458/2022
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii contabilității nr.82/1991 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
  B540/2022
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
  B581/2022
 • Propunere legislativă pentru instituirea anului 2023 ca Anul Ciprian Porumbescu.
  B553/2022
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii.
  L459/2022
 • Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) lit.i) și a alin.(3) al art.53 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
  B537/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului.
  L501/2022
 
 • Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.
  Pl-x nr. 99/2021.
 • Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului “Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ”.
  PL-x nr. 168/2021.
 • Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.
  PL-x nr. 195/2021.
 • Propunere legislativă privind institurea zilei de 19 iulie – Ziua naţională a înotului.
  Pl-x nr. 305/2021.
 • Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
  PL-x nr. 322/2021.
 • Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional Paralimpic.
  PL-x nr. 401/2021.
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
  PL-x nr. 436/2021.
  PL-x nr. 400/2022.
  PL-x nr. 541/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
  PL-x nr. 440/2021.
 • Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix.
  Pl-x nr. 575/2021.
 • Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative.
  PL-x nr. 583/2021.
 • Proiect de Lege pentru declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua naţională a educaţiei financiare”. PL-x nr. 87/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin.
  PL-x nr. 134/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului.
  PL-x nr. 135/2022.
 • Propunere legislativă pentru completarea art.11 alin.(3) din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
  Pl-x nr. 176/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
  PL-x nr. 177/2022.
 • Propunere legislativă privind decontarea de către stat a unor tehnici de reproducere umană asistată medical.
  Pl-x nr. 183/2022.
 • Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.65 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.
  Pl-x nr. 250/2022.
 • Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003.
  PL-x nr. 282/2022.
 • Proiect de Lege privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei Naţionale de Interoperabilitate.
  PL-x nr. 415/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică.
  PL-x nr. 529/2022.
 • Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea cancerului.
  PL-x nr. 530/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii.
  BP368/2022.
  BP367/2022.
  L458/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului.
  BP476/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
  BP610/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actelor de identitate ale cetăţenilor români.
  BP42/2021.
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
  BP540/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
  BP366/2022.
  L457/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) lit.i) şi a alin.(3) al art.53 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.
  BP537/2022.