Marian Crușoveanu

Deputat ales în circuscripția electorală nr.14 Constanța

Data nașterii: 19.12.1981

Membru în Comisia pentru transporturi și infrastructură

 • Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.
  Pl-x nr. 99/2021.
  BP143/2022.
 • Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.
  PL-x nr. 195/2021.
 • Propunere legislativă privind institurea zilei de 19 iulie – Ziua naţională a înotului.
  Pl-x nr. 305/2021.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare. PL-x nr. 424/2021.
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
  PL-x nr. 436/2021.
  BP536/2022.
  PL-x nr. 25/2022.
  PL-x nr. 400/2022.

  PL-x nr. 401/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.VII din Legea nr.154/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
  PL-x nr. 446/2021.
 • Proiect de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
  PL-x nr. 455/2021.
 • Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
  PL-x nr. 500/2021.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.
  PL-x nr. 560/2021.
 • Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix.
  Pl-x nr. 575/2021.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
  PL-x nr. 22/2022.
 • Proiect de Lege pentru declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua naţională a educaţiei financiare”.
  PL-x nr. 87/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin.
  PL-x nr. 134/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului.
  PL-x nr. 135/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
  PL-x nr. 177/2022.
 • Proiect de Lege privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989.
  PL-x nr. 205/2022.
 • Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003.
  PL-x nr. 282/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.151 alin.(8) din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii.
  PL-x nr. 334/2022.
 • Proiect de Lege privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole.
  PL-x nr. 355/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003.
  PL-x nr. 395/2022.
 • Propunere legislativă privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate.
  Pl-x nr. 397/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea art.289 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.
  Pl-x nr. 478/2022.
 • Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, precum şi pentru completarea art.671 din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.
  PL-x nr. 540/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal.
  PL-x nr. 541/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
  BP366/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.2 şi a Anexei nr.3 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
  BP480/2022.
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii.
  BP367/2022.
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.
  BP592/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actelor de identitate ale cetăţenilor români.
  BP42/2021.

Marian Crușoveanu

Marian Crusoveanu

Deputat ales în circuscripția electorală nr.14 Constanța

Data nașterii: 19.12.1981

Membru în Comisia pentru transporturi și infrastructură

 • Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.
  Pl-x nr. 99/2021.
  BP143/2022.
 • Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.
  PL-x nr. 195/2021.
 • Propunere legislativă privind institurea zilei de 19 iulie – Ziua naţională a înotului.
  Pl-x nr. 305/2021.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare. PL-x nr. 424/2021.
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
  PL-x nr. 436/2021.
  BP536/2022.
  PL-x nr. 25/2022.
  PL-x nr. 400/2022.

  PL-x nr. 401/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.VII din Legea nr.154/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
  PL-x nr. 446/2021.
 • Proiect de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
  PL-x nr. 455/2021.
 • Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
  PL-x nr. 500/2021.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.
  PL-x nr. 560/2021.
 • Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix.
  Pl-x nr. 575/2021.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
  PL-x nr. 22/2022.
 • Proiect de Lege pentru declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua naţională a educaţiei financiare”.
  PL-x nr. 87/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin.
  PL-x nr. 134/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului.
  PL-x nr. 135/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
  PL-x nr. 177/2022.
 • Proiect de Lege privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989.
  PL-x nr. 205/2022.
 • Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003.
  PL-x nr. 282/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.151 alin.(8) din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii.
  PL-x nr. 334/2022.
 • Proiect de Lege privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole.
  PL-x nr. 355/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003.
  PL-x nr. 395/2022.
 • Propunere legislativă privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate.
  Pl-x nr. 397/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea art.289 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.
  Pl-x nr. 478/2022.
 • Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, precum şi pentru completarea art.671 din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.
  PL-x nr. 540/2022.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal.
  PL-x nr. 541/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
  BP366/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.2 şi a Anexei nr.3 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
  BP480/2022.
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii.
  BP367/2022.
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.
  BP592/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actelor de identitate ale cetăţenilor români.
  BP42/2021.