Septimiu Sebastian Bourceanu

Senator ales în Circumscripţia electorală nr.14 Constanţa

Data nașterii: 13.05.1979 

Membru în Comisia pentru sănătate publică. 
Membru în Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

 • Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.100 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
  B567/2022.
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.
  B566/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 31, alin.1 din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului.
  L513/2022.
 • Propunere legislativă pentru prevenirea și combaterea cancerului.
  L471/2022.
 • Propunere legislativă pentru declararea florii de bujor ca Floare Națională a României.
  L398/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
  L396/2022.
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003.
  L238/2022.
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.
  L160/2022.
 • Propunere legislativă privind îmbunătățirea siguranței rutiere prin limitarea circulației pe drumurile publice a autovehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România care au postul de conducere situat pe partea dreaptă în raport cu planul median longitudinal al autovehiculului.
  L557/2021.
 • Propunere legislativă privind stabilirea anumitor prevederi referitoare la certificarea istoricului vehiculelor rutiere utilizate în vederea înmatriculării acestora în România.
  L556/2021.
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.
  L359/2021.
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997.
  L345/2021.
 • Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plata ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii.
  L338/2021.
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
  L261/2021.
 • Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic și Sportiv Român.
  L256/2021.
 • Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
  L218/2021.
 • Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
  L182/2021.
 • Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) și f) a art.2 din Legea locuinței nr.114/1996.
  L137/2021.
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.
  L130/2021.
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.
  L68/2021.
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal.
  L67/2021.

Septimiu Sebastian Bourceanu

septimiu-removebg-preview

Senator ales în Circumscripţia electorală nr.14 Constanţa

Data nașterii: 13.05.1979 

Membru în Comisia pentru sănătate publică. 
Membru în Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

 • Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.100 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
  B567/2022.
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.
  B566/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 31, alin.1 din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului.
  L513/2022.
 • Propunere legislativă pentru prevenirea și combaterea cancerului.
  L471/2022.
 • Propunere legislativă pentru declararea florii de bujor ca Floare Națională a României.
  L398/2022.
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
  L396/2022.
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003.
  L238/2022.
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.
  L160/2022.
 • Propunere legislativă privind îmbunătățirea siguranței rutiere prin limitarea circulației pe drumurile publice a autovehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România care au postul de conducere situat pe partea dreaptă în raport cu planul median longitudinal al autovehiculului.
  L557/2021.
 • Propunere legislativă privind stabilirea anumitor prevederi referitoare la certificarea istoricului vehiculelor rutiere utilizate în vederea înmatriculării acestora în România.
  L556/2021.
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.
  L359/2021.
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997.
  L345/2021.
 • Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plata ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii.
  L338/2021.
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
  L261/2021.
 • Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic și Sportiv Român.
  L256/2021.
 • Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
  L218/2021.
 • Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
  L182/2021.
 • Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) și f) a art.2 din Legea locuinței nr.114/1996.
  L137/2021.
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.
  L130/2021.
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.
  L68/2021.
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal.
  L67/2021.