Sursă: Facebook, Primăria Municipiului Medgidia.

Primăria municipiului Medgidia informează Asociațiile de proprietari că se pot înscrie în Programul de reabilitare termică a blocurilor

Primăria Medgidia informează că a fost publicat Calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru ,,Programul Regional Sud Est 2021-2027″. În cadrul acestuia este inclus Apelul de finanțare: „Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale, Domeniul Energie și eficiență energetice, Obiectivul specific OS 2.1 Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale”.
Beneficiari eligibili sunt U.A.T.-urile iar apelul de finanțare este competitiv, data depunerii cererii reprezentând criteriu selectiv, data estimată de deschidere a apelului fiind trimestrul 2/2023.
Pentru a putea accesa aceste surse de finanțare, Primăria Medgidia solicită Asociațiilor de Proprietari să acceseze programul și să completeze cu informațiile necesare cerute în document.
De asemenea, în vederea actualizării evidențelor privind asociațiile de proprietari, potrivit legii, există obligația de a informa Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia, cu privire la datele de contact actualizate privind reprezentanții asociației de proprietari. Transmiterea acestor date facilitează accesul la programul de finanțare privind reabilitarea termică, subliniază reprezentanții Primăriei municipiului Medgidia.

Mai multe stiri