Transportul public de călători din municipiul Constanța se realizează cu autobuze electrice

O parte din transportul public de călători este asigurat de autobuzele electrice care au fost achiziționate printr-o finanțare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – ’’Sprijinirea dezvoltării urbane durabile’’, Prioritatea de investiţii 4e – ’’Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare’’, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă“.
Proiectul s-a derulat printr-un parteneriat format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de lider de parteneriat și U. A. T. conform Ordinului de finanțare nr. 4817/04.11.2019.
Perioada de implementare a fost de 48 luni, respectiv 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2022. Valoarea aferentă activităților UAT Municipiul Constanța este de 56.388.223,95 lei, din care:
➢ 48.408.223,95 lei valoare totală eligibilă, din care:
• 41.146.990,36 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR
• 6.293.069,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul de Stat
• 968.164,48 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului
➢ 7.980.000,00 lei valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.
Obiectivul proiectului îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiul resedință de județ eficient, ecologic si modern, care să conducă la reducerea cantităților de CO2 si emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creșterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier. Acest obiectiv implică reducerea emisiilor de carbon și creșterea atractivității transportului public în comun prin asigurarea de condiții superioare.

Potrivit proiectului, în Constanța au fost achiziţionate 21 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 10 m, însoţite de 5 staţii de încărcare rapidă şi 21 staţii de încărcare lentă.

Mai multe stiri