Sursa foto: Primaria Comunei Crucea

Primăria Crucea a pus în dezbatere publică PUZ-ul proiectului „Construire parc fotovoltaic Băltăgești”

Primăria comunei Crucea demarează Etapa II – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia: „Construire parc fotovoltaic Băltăgești, (Putere maximă Instalată 220,8 MW), compus din panouri fotovotaice, invertoare, linii electrice subterane de joasă, medie și înaltă tensiune, statii electrice de transformare, linii electrice de 110 KV, racordare la SEN, sistem de stocare electrica în baterii de acumulare, amenajare teren și drumuri interioare, organizare de șantier și împrejmuire teren. Potrivit anunțului administrației publice, zona studiată se află în extravilanul comunei Crucea, planul urbanistic zonal are ca obiect o suprafață reglementată de 293,29 ha. Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice locale, în cadrul Compartimentului de urbanism și programe de dezvoltare, în perioada 10.04.2023 – 04.05.2023. În data de 05.05.2023, ora 10:00, la sediul Primăriei Crucea, se organizează dezbaterea publică ca metodă de consultare.

Mai multe stiri