Sursa foto: Ziua de Constanta

Primăria Medgidia a atribuit prin licitație, contractul pentru execuția lucrărilor suplimentare la proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu – Corp Școală și Corp Sală de Sport”

Municipiul Medgidia implementează, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operatiunea B – Clădiri publice, proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu – Corp Școală și Corp Sală de Sport”.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în cele două corpuri ale Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu – Corp școală și Corp sală de sport prin derularea de lucrări de intervenții cu scopul consolidării corpului Școală și termoizolării clădirilor, modernizării instalațiilor de preparare și distribuire a agentului termic și a apei menajere calde, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum și alte lucrări conexe.
Obiectivul specific al proiectului constă în reducerea cu peste 50% a mediei consumului anual de energie primară până la valori de sub 100 kWh/mp/an și a consumului de gaze cu efect de seră până la valori de sub 25 Kg/mp/an pentru corpurile Școală și Sală de Sport ale Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu din municipiul Medgidia.
Aceste obiective vor fi atinse prin efectuarea lucrărilor de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri; Lucrările de instalare/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; și alte lucrări conexe.
Valoarea totală a proiectului este de 6.801.466,29 lei inclusiv TVA din care: 5.452.227,44 lei nerambursabil (UE + buget de stat) și 1.458.283,40 lei cofinanțare și cheltuieli neeligibile asigurate din bugetul local. Durata proiectului este până la 30.11.2023.

În prezent, Primăria Medgidia a atribuit contractul pentru execuția lucrărilor suplimentare conform DS2.

Mai multe stiri