Sursa: cjc.ro

Consiliul Judeţean Constanţa organizează dezbatere publică privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Constanţa – Lot 3

Consiliul Judeţean Constanţa invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică privind Proiectul de act normativ – Proiectul de hotărâre nr. 65/10.03.2023 privind aprobarea documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Constanţa – Lot 3: Grupa 03. Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Constanţa, respectiv www.cjc.ro, secţiunea Anunţuri – Dezbatere publică.
Întâlnirea are loc în data de 09.05.2023, ora 9:30, în sala Remus Opreanu situată în incinta Consiliului Judeţean Constanţa, Bulevardul Tomis, nr. 51, etajul 1. Ordinea de zi: – Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice şi a regulamentului; – Prezentarea verbală de către factorii interesaţi a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice. Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor fi rugate să înainteze şi în format letric propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, în vederea publicării acestora pe pagina de internet a instituţiei. La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi factorii interesaţi. Persoanele interesate sunt rugate să completeze Formularul de înscriere publicat pe site-ul instituţiei – www.cjc.ro, secţiunea Anunţuri – Dezbatere publică şi transmis pe adresa de mail sapcjc@cjc.ro.

Mai multe stiri