Sursa foto: Ziarul Amprenta

A fost scos la licitatie contractul pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Cuza Vodă

Primaria Cuza Voda a scos recent la licitație contractul care vizează concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, proiectarea tehnică, construcția, exploatarea și dezvoltarea sistemului de distribuție a gazelor naturale și utilizarea acestora. Durata contractului de concesiune este de 49 de ani. Ofertele se pot depune până la data de 26 iunie 2023, ora 10.00. Deschiderea ofertelor va avea loc în aceeași zi, ora 13.00 la sediul Primăriei Comunei Cuza Vodă.
Administrația locală din Cuza Vodă, face demersurile pentru a obține finanțarea proiectului înființării rețelei de gaze prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte localități vecine.

La sfârșitul anului trecut, Consiliul Local Cuza Vodă a aprobat proiectul de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Cuza Vodă, județul Constanța”. Primarul Viorel Dulgheru a depus proiectul pregătit pentru finanțarea prin POIM. Ulterior s-a primit o notificare privind rezultatele verificării conformității investițiilor propuse în proiect cu cerințele POIM 2014 – 2020 privind funcționalitatea inteligentă a rețelelor de distribuție de gaze naturale. Ulterior, în urma verificării, Ministerul Energiei a transmis că investiția propusă este conformă cu cerințele POIM.

Mai multe stiri