Primarul Florin Mitroi propune construirea unei centrale fotovoltaice în comuna Valu lui Traian

Florin Mitroi, primarul comunei Valu lui Traian a convocat şedinţă extraordinară a Consiliului Local în data de 07:11:2023, ora 12:00. Pe ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ,,construire centrală fotovoltaică (prosumator) Valu lui Traian dotată cu stație de reîncărcare pentru mașini electrice”, precum și aprobarea indicatorilor tehnico economici, a devizului general și a bugetului proiecului în cadrul Fondului pentru modernizare în România, Programul -cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Mai multe stiri