Sursă: Facebook, Primăria Constanța

Persoanele interesate pot depune solicitări, conform prevederilor legale, pentru a deveni îngrijitori informali

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța anunță că se pot depune solicitări pentru a deveni îngrijitori informali, conform prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare.
,,Îngrijitorul informal este persoana necalificată, membru al familiei, rudă sau orice altă persoană, care asigură îngrijirea personală, respectiv ajutorul pentru efectuarea activităților de bază ale vieții zilnice de către persoana care și-a pierdut autonomia funcțională.
Criteriile de eligibilitate pentru a deveni îngrijitor informal sunt următoarele:
– să fie angajat cu normă întreagă, iar angajatorul să fie de acord să lucreze cu program redus, de o jumătate de normă, justificat de asumarea rolului de îngrijitor informal al persoanei vârstnice dependente;
– să aibă consimțământul, în formă scrisă, al persoanei vârstnice dependente că este de acord ca persoana să presteze activitatea de îngrijire la domiciliu.
Documente necesare pentru a deveni îngrijitor informal:
– cererea tip;
– copii acte de identitate și de stare civilă;
– copie contract individual de muncă;
-adeverință de salariat din care să reiasă faptul că beneficiază de program redus, de o jumătate de normă, justificat de asumarea rolului de îngrijitor informal al persoanei vârstnice dependente;
– cazier judiciar;
– certificat de integritate comportamentală;
– aviz psihologic;
– adeverință de la medicul de familie (clinic sănătos – apt pentru a îngriji persoane vârstnice);
– dovada (extras din Revisal)/ declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că beneficiază de program redus, de o jumătate de normă, justificat de asumarea rolului de îngrijitor informal;
– acord prelucrare date personale, conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
– extras de cont eliberat de o unitate bancară unde se va realiza plata indemnizației.
Pentru persoana vârstnică sunt necesare următoarele documente:
– copie act de identitate;
– documente care atestă starea de sănătate a persoanei vârstnice: adeverințe medicale, certificat de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul, ultima ieșire din spital;
– documente care atestă gradul de dependență al persoanei vârstnice și recomandarea îngrijirii la domiciliu, planul individualizat de îngrijire și asistență, dacă există, orice alte documente eliberate de serviciile publice de asistență socială, structuri specializate în evaluarea complexă, cabinete medicale, ieșiri din spital care evidențiază necesitatea acordării de ajutor pentru efectuarea activităților de bază ale vieții zilnice;
– consimțământul formal al persoanei vârstnice cu privire la prestarea activităților de îngrijire la domiciliu de către îngrijitorul informal;
– cupon pensie/ indemnizație handicap;
– acord prelucrare date personale, conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Cererile se depun la sediul DGAS Constanța, str. Unirii nr. 104, în format fizic și online pe adresa de email a instituției: office@dgas-ct.ro, au informat reprezentanții Primăriei Constanța.

Sursă: Facebook, Primăria Constanța

 

Mai multe stiri