Sursă: Primăria Mangalia

A fost majorat plafonul de acordare a pachetelor alimentare distribuite, lunar, pensionarilor și altor categorii de persoane vulnerabile, din municipiul Mangalia

Consilierii locali din Mangalia au aprobat în cadrul ședinței ordinare desfășurate, recent, mai multe hotărâri cu caracter administrativ și social. Unul dintre proiectele de hotărâre se referă la majorarea plafonului de acordare a pachetelor alimentare distribuite, lunar, pensionarilor și altor categorii de persoane vulnerabile din punct de vedere economic și social. Astfel, pragul de acordare a pachetelor alimentare lunare acordate acestei categorii de persoane a crescut de la 1700 de lei/persoană, cât era stabilit anterior, la 2244 de lei/persoană, iar în cazul familiilor veniturile cumulate s-au majorat de la 3600 de lei/familie, la 4488 de lei/familie. Această măsură de protecție socială va putea fi aplicată, imediat ce noile reglementări vor primi avizul de legalitate din partea Instituției Prefectului din județul Constanța. Reprezentanții DAS Mangalia vor prelua toate solicitările la o dată ulterioară, care va fi anunțată în timp util, către beneficiari. În aceeași ședință, s-au reglementat şi condiţiile de acordare a unor ajutoare de urgență familiilor și persoanelor singure aflate în situații critice socio-economic, care pot conduce la riscul de excluziune socială. Cu aceeași ocazie, consilierii locali au mai votat proiectul de hotărâre privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art.85 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, dar și proiectele de hotărâre care se referă la planul de acțiuni pentru  persoanele obligate să presteze muncă în folosul comunității de către instanțele de judecată și Serviciile de Probațiune, respectiv la programul de acțiuni comunitare pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, pentru anul 2024. Alte proiecte au vizat aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea locuințelor tip nZEB Plus pentru tineri, în municipiul Mangalia, prin programul PNRR. În aceeași ședință, consilierii locali au mai adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriei pentru anul 2024 la unitățile locative pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Mangalia, stada Ion Budai Deleanu, nr.15, nr.17 și nr.19 și strada Dimitrie Cantemir nr.3,nr.5, nr.7, nr.9 și nr.11. Totodată, s-au mai adoptat proiectele de hotărâre privind repartizarea locuințelor în regim de închiriere, libere, situate în municipiul Mangalia, conform listei de priorități aprobată prin H.C.L. nr.11/25.01.2024, dar și cel care se referă la lista solicitanților care au acces la locuințe, lista solicitanților care nu au acces la locuințe și la lista de priorități pentru locuințele destinate închirierii pentru tineri, în municipiul Mangalia.

Sursă: Primăria Mangalia

Mai multe stiri