Cu fonduri europene, în Hârșova, vor fi construite două blocuri sociale

Încă din anul 2019, Viorel Ionescu, primarul orașului Hârșova, a propus consiliului local un proiect de hotărâre pentru construirea a două blocuri cu locuințe sociale. La acea vreme, consilierii locali au oferit votul de încredere pentru acest proiect. Investiția face parte din proiectul „O viață sănătoasă într-un oraș sănătos”. Acum, acest proiect atât de așteptat și necesar, începe să prindă tot mai mult contur. Mai exact, s-a ajuns la faza în care, Primăria Hârșova a demarat procedurile necesare pentru obținerea autorizației de construire. A fost lansată o licitație publică ce vizează servicii de proiectare constând în Elaborare Proiect Tehnic + detalii de executie + caiet de sarcini + Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului: ,,Construire blocuri de locuințe sociale – bloc A și bloc B”. Valoarea totală estimată a contractului este de 161.000 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare a fost 19.04.2021.

Fiecare bloc va avea un regim de înălțime S+P+3E, cu un total de 64 de locuințe, de două camere, cu centrală termică și boxe și vor fi amplasate în partea de nord a orașului, pe strada Cășăriei. Locuințele vor fi închiriate unor categorii de persoane defavorizate, cărora nivelul de existență nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau la o chirie, în condițiile pieței.

Proiectul este finanțat din bani europeni, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – ,,Sprijinirea regenerării oraşelor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – ,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane si rurale”.

Obiectivul general al proiectului este îmbunatățirea calității vieții pentru populația urbană din orasul Hârșova prin realizarea de investiții în infrastructura socială existentă precum și prin modernizarea sistemului rutier din partea sud-estică a orasului. Asigurarea unor condiții decente de trai este o obligație a statelor democratice și, în același timp, un drept fundamental al cetățenilor.

În acest scop, UAT oraș Hârsova își propune extinderea fondului de locuințe sociale publice existente. Investiția propusă prin proiect este necesară pentru acoperirea cererilor depuse de locuitorii orașului vizând solicitarea de locuințe.

sursa foto: Facebook

Mai multe stiri