Sursa: Facebook Primăria Orașului Eforie

Administrația din Eforie a stabilit ca în 2023 dările către bugetul local să rămână la acelaşi nivel cu cele de anul trecut

În ultima ședință ordinară din 2022 a Consiliului Local Eforie, a fost adoptată hotărârea privind nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru 2023. Administrația locală a stabilit ca în anul 2023 dările către bugetul local să rămână la acelaşi nivel cu cele aprobate pentru 2022, cu menţiunea că impozitele sau taxele locale constau într-o sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei se vor indexa ţinând cont de rata inflaţiei comunicată pentru anul fiscal anterior – respectiv cu 5,1% cu excepţia sumelor prevăzute în tabelul de la art. 470 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care se indexează conform prevederilor art. 491 alin. 1^1 al aceluiaşi act normativ.

Sumele rezultate în urma aplicării coeficientului de inflaţie de 5,1% se vor rotunji la întreg în sens crescător pentru tot ce depăşeşte 0,5 inclusiv, şi în sens descrescător pentru tot ce este sub 0,49 inclusiv.

Totodată, în anul 2023, administrația locală din Eforie menţine aceleaşi scutiri şi facilităţi fiscale acordate în anul 2022 iar pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi  impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2023, se acordă o bonificaţie de 10%.

Plata impozitelor şi taxelor locale se poate realiza online, prin accesarea secţiunii metode de plată sau fizic, la ghişeele din sediile Primăriei Eforie, începând cu data de 16 ianuarie 2023.

Mai multe stiri