Consilierii locali din Ovidiu sunt chemați să voteze bugetul pentru anul 2023

Consilierii Locali din oraşul Ovidiu sunt convocați la şedinţă ordinară, în ziua de 31.01.2023, ora 15:00, la sala de ședințe a Consiliului Local al orașului Ovidiu. Printre altele, consilierii locali sunt chemați să voteze bugetul local consolidat al UAT Ovidiu pentru anul 2023, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2023, proiectul de hotărâre privind revizuirea principalilor indicatori tehnico – economici la faza SF privind obiectivul de investiții: ,,Rețea iluminat public, str. Academiei, orașul Ovidiu, jud. Constanta”.
În cadrul ședinței, primarul Ovidiu, George Scupra își va prezenta raportul de activitate pe anul 2022.

Mai multe stiri