Ministerul Energiei anunță prelungirea până la 28 martie 2023, ora 18:00, a perioadei de depunere a proiectelor de finanțare pentru sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii)

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile, întreprinderile mijlocii, mici (inclusiv întreprinderi nou înființate) și întreprinderile mari constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată modificările și completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o dețin și cu condiția înregistrării la ONRC în România!
Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 258.700.000 euro!

Mai multe stiri