Sursa foto: Facebook Gradinita Mugurel

Pe ordinea de zi a ședinței de CL, se regăsește și proiectul pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța”

La inițiativa primarului Vergil Chițac, pe lista proiectelor supuse aprobării în ședința de Consiliu Local programată să se desfășoare la sfârșitul acestei luni, se regăsește și proiectul de hotărâre nr. 173/2023 pentru modificarea HCL nr. 95/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța”. Proiectul a primit avizele Comisiilor de specialitate.

Valoarea totală a investiției este de 4.278.042,60 lei (TVA inclus). Proiectul este parte a Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Investițiile în educație și formare, Obiectiv specific 4.4 – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, a fost depus proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța”.

Potrivit raportului de specialitate, proiectul pentru modificarea HCL nr. 95/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța” se impune întrucât la finalul procedurilor de achiziție publică a fost necesară actualizarea devizului general.

Mai multe stiri