Școala Gimnazială nr. 24 Ion Jalea, Constanța” va fi reabilitată cu finanțare din PNRR

În cadrul Ședinței Consiliului Local Constanța din data de 27 aprilie, se regăsește și proiectul ce priveste aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 24 Ion Jalea, Constanța”;

Municipalitatea a obținut finanțarea prin PNRR pentru unitatea de învățământ în cadrul Componentei 5 – Valul Renovării, schema de granuturi pentru eficiența energetică și rezilentă în clădiri publice, renovare integrată (consolidare seistică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.
Prin implementarea proiectului se dorește creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează școala prin efectuarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europeană. Obiectivul specific este scăderea gazelor cu efect de seră, scăderea consumului de energie primară prin surse regenerabile.

Obiectivul asupra căruia se va interveni, a fost edificat în anul 1979 și are un regim de înălțime p+3E și o suprafață construită desfășurată de 2869,64 mp.

Construcția are destinație clădire de învățământ, (școală). Având în vedere lunga perioadă de exploatare, în prezent se constată un grad avansat de uzură fizică, de unde rezultă necesitatea renovării corpului de clădire.

Reabilitarea termoenergetică a clădirii va cuprinde intervenții de termoizolare, înlocuire a tâmplăriei PVC, repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă pericol de desprindere, repararea sistemelor de colectare a apelor de la nivelul terasei, adaptarea intrarilor pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati, refacerea hidroizolatiei, inlocuirea instalatiei de iluminat din interior, montarea de panouri fotovoltaice, montarea de panouri fotovoltaice.
Prin masurile ce vor fi luate, se va realiza o reducere a consumului anual specific de energie pentru incalzire precum si o reducere semnificativa a consumului de energie primara si a emisiilor de CO2 cu cel putin30 %.
Valoarea proiectului este de 1.262.641,60 euro, fără TVA.

Mai multe stiri