Pe Ordinea de zi a Ședinței Consiliului Local al Municipiului Constanța din data de 27 aprilie se regăsește și Proiectul de hotărâre nr. 197/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 14, Palazu Mare, Constanța” – componenta C1 – Școala Gimnazială nr. 14

Primăria municipiului Constanța a obținut finanțare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 14, Palazu Mare, Constanța” – componenta C1 – Școala Gimnazială nr. 14, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Rezolvării, schema de granturi pentru eficiența energetică și rezilența în clădiri publice, renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează școala, prin implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europeană.
Obiectivul specific este scăderea gazelor cu efect de seră, scăderea consumului de energie primară prin surse regenerabile.

Clădirea ce urmează să fie reabilitată a fost construită în anul 1970 și are o suprafață construită la sol de 1199 mp.
În cadrul proiectului vor fi realizate lucrări de anvelopare a clădirii, vor fi montate ferestre termopan în trei straturi, va fi schimbată centrala termică, va fi montată sursă de apă caldă, vor fi înlocuite corpurile de iluminat cu sisteme tip LED, se vor înlocui bateriile în băi cu baterii fotocelulă, vor fi montate ventilatoare cu recuperare de căldură în încăperi, vor fi montate panouri fotovoltaice. Totodată se vor aplica soluții constructive în zonele dereriorate.

Valoarea proiectului este de 1.635.393,20 euro (TVA inclus).

Mai multe stiri