Sursă: Facebook, Primăria Constanța.

Primaria municipiului Constanța face precizări privind rezilierea contractului de finanțare 7290/ 25.11.2021 – „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A IMOBILULUI COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN, CONSTANŢA”

,,Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” a fost cuprins, ca și alte instituții de învățământ preuniversitar din orașul Constanța, într-un proiect de reabilitare energetică, finanțat din fonduri europene. Procesul de implementare a proiectului și a elaborării/obținerii documentației pentru îmbunătățirea eficienței energetice a obiectivului a fost unul complex și s-a făcut în conformitate cu prevederile contractuale, precum și cu respectarea legislației naționale și comunitare cu privire la probleme de rezistență, stabilitate și securitate la incendiu.
Finanțarea obținută era prevăzută pentru programarea financiara 2014-2020, care are termen de implementare sfârșitul anului 2023. Termenul scurt rămas pentru proiectare și execuție a făcut imposibilă contractarea.
Municipalitatea constănțeană nu va renunța la proiect și, imediat ce se vor lansa noile ghiduri, va aplica pentru obținerea finanțării proiectului.
Principalele motive care au stat la baza rezilierii contractului de finanțare sunt:
1.Perioada de evaluare a cererii de finanțare de 20 de luni scurse între momentul depunerii cererii de finanțare (10.04.2020) și momentul semnării contractului de finanţare.
2. Primăria Municipiului Constanța a solicitat Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 emiterea unui punct de vedere cu privire la posibilitatea acordării unei derogări de la obligația finalizării implementării proiectului până la finalul perioadei de implementare a programului (31.12.2023), și/sau confirmarea existenței posibilității fazării proiectului sau a continuării implementării acestuia, fără retragerea finanțării nerambursabile și fără diminuarea acesteia, ulterior datei de finalizare a programului.
Din păcate, Autoritatea de Management a solicitat analizarea de îndată a oportunității continuării implementării acestui proiect, cu respectarea termenelor și a condițiile contractului de finanțare sau formularea unei propuneri de încetare a contractului, cu posibilitatea de a putea fi depus în următoarea perioadă de programare PR 2021-2027 la ADR Sud-Est.
3.În scopul optimizării timpilor de implementare a proiectului, UAT Municipiul Constanța, cunoscând faptul că urmează să fie semnat contractul de finanțare pentru proiectul mai sus menționat a inițiat la data de 22.01.2021 procedura de achiziție a serviciilor de elaborare documentație tehnico-economică PAC, documentații pentru obținerea acordurilor, autorizațiilor, PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului, procedură care în primă fază a fost anulată și ulterior a fost reluată în data de 12.03.2021.
Derularea celei de-a doua proceduri de achiziție a documentației tehnico-economice a fost îngreunată din cauza faptului că a fost de analizat un număr mare de ofertanți, respectiv 9 operatori economici.
Menționăm, de asemenea, că la aceasta procedură a fost înregistrată şi o contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor la data de 08.11.2021, contestaţie care a fost soluţionată la data de 13.12.2021 (motiv care a generat o nouă întârziere în semnarea contractului de prestări servicii). Procedura a fost finalizată prin semnarea contractului de servicii nr. 251947/20.12.2021 cu S.C. Proiect AIC S.R.L.
4. Durata de realizare a documentaţiilor tehnico-economice, din cauza:
•complexităţii ridicate a obiectivului de investiții, care a presupus numeroase relevee și a scos în evidență unele aspecte care nu au fost identificate la faza de proiectare DALI;
•numărului mare de avize necesare pentru obținerea autorizației de construire, printre care și avizul de la Direcția Județeană de Cultură;
•apariția unor cerințe suplimentare formulate de către ISU, pentru eliberarea avizului de specialitate, care a presupus elaborarea unei noi expertize la cerinţa fundamentală C – securitate la incendiu pentru construcţii şi instalaţii, fiind necesară achiziţionarea şi
•elaborarea expertizei tehnice, urmată de redepunerea documentaţiei pentru obţinerea avizului;
•expirarea certificatului de urbanism, care a indus necesitatea emiterii unui nou certificat și demersuri suplimentare de reînnoire a unora dintre avizele obținute inițial.
Acest obiectiv de investiții reprezintă un reper foarte important în educația tinerilor din municipiul Constanța, motiv pentru care realizarea lucrărilor de eficientizare energetică și modernizare constituie, în continuare, o prioritate pentru administrația publică locală, de aceea proiectul urmează să fie redepus în cadrul apelurilor corespunzătoare noii programări 2021-2027.
Având în vedere faptul că cerinţele impuse de noul exerciţiu financiar sunt mult mai restrictive decât cele din exerciţiul financiar anterior, au fost deja demarate activităţile specifice de achiziţionare a serviciului de elaborare a unei noi documentaţii tehnico-economice, respectiv expertiză tehnică, audit energetic şi documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, în prezent fiind în evaluare oferta tehnică transmisă pentru achiziţionarea acestui serviciu,” au transmis reprezentanții Primăriei municipiului Constanța.

Mai multe stiri