Implementarea proiectului care vizează înființarea sistemului de alimentare cu apă în două dintre satele comunei Lipnița avansează

Administrația locală din comuna Lipnița a primit avizul favorabil din partea APM, pentru proiectul care vizează înființarea sistemului de alimentare cu apă în satele Cuiugiuc și Izvoarele.
Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a anunțat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului și parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.
,,Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Constanta din Municipiul Constanta, strada Unirii nr. 23, în zilele de luni – vineri, între orele 8.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro,” se arată în informarea transmisă de APM, către primăria comunei Lipnița.
Primăria Lipnița a primit finanțare pentru cele două proiecte, prin Planul Național de Investiții „Anghel Saligny”, odată cu un alt proiect ce vizează înființarea sistemului de canalizare în satul Lupnița.
Valoarea totală a celor trei proiecte ajunge la 16 milioane de lei aproximativ trei milioane de euro.

Mai multe stiri