Sursă: Primăria Municipiului Medgidia

Sediul Primăriei Medgidia va întra în renovare iar în această perioadă, activitatea instituției se va desfășura în alte locații

Primăria Municipiului Medgidia anunță că începând cu data de 03 iulie, vor demara lucrărilor de reabilitare a sediului instituției, prin implementarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – CONSILIUL LOCAL DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, cod SMIS 139609, finanțat prin P.O.R. 2014 – 2020.
În acest context, începând cu această dată, activitatea administrației publice locale se desfășoară în următoarele locații:
– Sediul din str. Olteniei nr. 1: Primar, Viceprimar
Administrator Public, Serviciul Proiecte, Biroul Juridic, Biroul Achiziții Publice, Arhitect Șef, Biroul Tehnic, Investiții,
Compartiment Urbanism,
Serviciul APL,
Secretar General,
Serviciul Relații Publice, Învățământ, Sport,
Serviciul Buget, Contabilitate, Director Economic,
Centrul Informare Cetățeni.
– Sediul din str. Poporului nr. 66 –
Compartiment Autoritate Tutelară,
Compartiment Managementul calității,

– Sediul din strada Poporului nr. 70 – 72- Serviciul Impozite și Taxe Locale/ Eliberare certificate fiscale,
Casieria Serviciului Impozite și Taxe Locale, Casieria Centrală/Trezorerie,
– Sediul din strada Republicii nr. 9, Bloc G2, Parter:
Serviciul Resurse Umane, Sănătate și Securitate în Muncă.
– Strada Tudor Vladimirescu nr. 13- Direcția Asistență Socială.
– Strada Decebal nr.35: Responsabil Arhivă, Responsabil Relații Rromi, Autorizări Agenți Economici.

Sursă: Primăria Municipiului Medgidia

Mai multe stiri