Sursă: Facebook Primăria orașului Cernavodă

Locuitorii orașului Cernavodă pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul de încălzire

Începând cu data de 02:10:2023, cetățenii orașului Cernavodă pot depune cererea și declarația pe propria răspundere, însoțită de actele necesare, în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentul pentru energie în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/16.09.2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
,,Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, sunt:
 0 – 1386 lei/membru de familie,
 0 – 2053 lei pentru persoana singură.
Formularul de Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială poate fi ridicat de la sediul Direcției de Asistență Socială, strada Dacia nr. 5 sau poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Orașului Cernavoda, https://primaria-cernavoda.ro.
Cererile-declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială însoțite de actele necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se depun la sediul Direcției de Asistență Socială din orașul Cernavodă, strada Dacia nr. 5, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 – 14:00.
Actele necesare acordării ajutorului, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului precum și limitele de venituri și cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea locuinței pot fi consultate pe site-ul Primăriei Orașului Cernavoda, https://primaria-cernavoda.ro.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru perioada sezonului rece, 01 noiembrie 2023 – 31 martie 2024, iar suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului.
Pentru a beneficia de aceste drepturi începând cu luna noiembrie 2023, consumatorii vulnerabili trebuie să depună cererea – declarația pe propria răspundere însoțită de actele necesare până la data de 27 octombrie 2023,” au transmis reprezentanții Primăriei orașului Cernavoda.

Sursă: Facebook Primăria orașului Cernavodă

Mai multe stiri