Sursă foto: Facebook Bogdan Huțucă

Proiect al parlamentarilor PNL pentru acordarea de bonificații contribuabililor care achită impozitul/plată anticipată până la termenele scadente

Parlamentarii PNL Bogdan Huțucă, Nicolae Ciucă, Florin Roman, Gabriel Andronache și Alexandru Nazare au propus un proiect legislativ, prin care toți contribuabilii buni-platnici, plătitori de impozit pe profit sau de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care în ultimul an au achitat impozitul datorat trimestrial sau în plată anticipată până la termenele scadente și care la 1 ianuarie 2024 nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, să beneficieze de o bonificație de 3% exclusiv pentru realizarea de investiții. Propunerea legislativă, depusă la Parlament, completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

,,Începând cu 1 ianuarie 2024, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și de plată, precum și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul trimestrial/plată anticipată până la termenele scadente beneficiază de o bonificație în cotă de 3% asupra impozitului datorat dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) în ultimul an au achitat impozitul datorat trimestrial/plată anticipată până la termenele scadente; b) la data de 1 ianuarie 2024, nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat; c) utilizează bonificația de 3% exclusiv pentru realizarea de investiții prevăzute în Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărâre a Guvernului, în grupa 1 construcții, grupa 2 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații sau pentru susținerea învățământului profesional-dual”, prevede inițiativa legislativă. Potrivit proiectului, bonificația de 3% se poate utiliza până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care aceasta se acordă. Procedura de aplicare a acestei prevederi se stabilește în termen de 30 de zile de la publicarea legii, prin normele de aplicare ale Codului fiscal. Inițiatorii au explicat, în expunerea de motive a proiectului, că legislația actuală a prevăzut pentru scurte perioade de timp bonificații, de 5% sau 10%, pentru contribuabilii persoane juridice pentru plata anticipată a obligațiilor fiscale, iar “impactul bugetar al acestui tip de măsuri a fost pozitiv, ajutând la consolidarea veniturilor fiscale pentru anii în care s-a aplicat”.

,,În condițiile în care mediul economic reacționează favorabil la stimulente și bonificații fiscale, iar o parte importantă a operatorilor economici din România fac eforturi semnificative pentru a se încadra în termenele legale de plată a obligațiilor fiscale, este firesc ca toți contribuabilii care nu înregistrează obligații fiscale restante și și-au plătit obligațiile fiscale la termen, în anul anterior, să fie stimulați, încurajați să continue să aibă o conformare fiscală ridicată”, au transmis liberalii. Conform acestora, din punct de vedere bugetar, impactul măsurilor propuse va fi pozitiv pe termen scurt, mediu și lung, bonificația urmând să stimuleze conformarea fiscală voluntară și să asigure finanțarea trimestrială a bugetului de stat. Bonificația se va utiliza exclusiv pentru finanțarea investițiilor în construcții, dotări, capitalizare creșterea producției și formarea forței de muncă. “Așadar, impactul este pozitiv asupra creșterii economice și asupra dinamicii PIB”, au mai apreciat inițiatorii proiectului. Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului, Camera Deputaților fiind for decizional.

Sursă foto: Facebook Bogdan Huțucă

Mai multe stiri