Sursă: Facebook, Primăria Constanța

Primăria Municipiului Constanța derulează proiectul: ,,Digitalizarea prin SMART CT”, în beneficiul cetățenilor

Primăria Municipiului Constanța a prezentat rezultatele proiectului ,,SMART CT” SMIS 126409/SIPOCA 551 în cadrul unui eveniment care a avut loc marți, 12 decembrie, ora 12:00, la sala de conferinţe a Hotelului Continental Forum.
Proiectul “SMART CT” este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanta cu Strategia pentru Consolidare în Administrația Publică.
Contractul de finanţare a proiectului a fost semnat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa în calitate de Beneficiar şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Admnistrativă cu o durată de implementare de 60 de luni și 24 de zile (05.12.2018 – 29.12.2023).
În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, activităţile care au fost desfăşurate, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene, indicatorii realizați şi rezultatele obținute în urma implementării proiectului, sustenabilitatea proiectului și principiile orizontale.
Proiectul a avut ca obiectiv general consolidarea capacităţii administrative a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Constanţa prin dezvoltarea capacităţii de planificare strategică şi prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare şi management a documentelor administrative, fapt ce va determina creşterea calităţii actului administrativ pe termen lung.
Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt: Elaborarea Strategiei Smart City a municipiului Constanța, Realizarea Analizei – diagnoză a sistemului informatic şi de gestiune a documentelor existente, Dezvoltarea și implementarea Sistemului informatic integrat, Realizarea Arhivei electronice, Instruirea a 10 persoane în domeniul planificării strategice.
Proiectul “SMART CT” are o valoare totală de 3.618.486,48 lei din care 3.075.713,52 lei contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, din Fondul Social European, 470.403,23 lei valoarea eligibilă rambursabilă din Bugetul National. Cofinanţarea Beneficiarului, UAT Municipiul Constanţa, este de 72.369,73 lei, au comunicat reprezentanții Primăriei Constanța.

Sursă: Facebook, Primăria Constanța

Mai multe stiri