Sursă: Facebook, Vergil Chițac

Finalizarea Etapei 1 a proiectului ,,Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța a permis o reducere a prețului gigacaloriei de la 450 la 350 de lei

,,Pentru că nu putem interveni asupra orașului doar la suprafață, în urmă cu un an am început un proiect prin care ne-am dorit să înlocuim conductele rețelei de transport a agentului termic din Constanța.
Planul a vizat reabilitarea și modernizarea a 42.470,85 m traseu de conducte și breteaua de legătură dintre cele două magistrale dispuse pe b-dul 1 Mai și b-dul Alexandru Lăpușneanu, precum și reabilitarea de vane, cămine, înlocuirea ansamblelor de contorizare a agentului termic primar de la intrarea în punctele termice.
Etapa I a acestui proiect s-a finalizat cu succes, ceea ce ne va permite să scădem prețul gigacaloriei de la 450 la 350 de lei pentru populație. Înainte de finalizarea acesteia, din 100 gigacalorii cumpărate de la CET 63 se pierdeau pe traseu și doar 37 ajungeau la consumator. Dar noi trebuia să plătim 100. Am pornit de la un preț al gigacaloriei de 1910 lei și am ajuns acum la 1284 lei.
În detaliu, proiectul a vizat:
1. Dezvoltarea sistemului centralizat de transport a energiei termice în municipiul Constanța, în vederea asigurării sustenabilității acestui sistem pe termen lung.
2. Reducerea pierderilor de energie termică în rețelele de transport, asigurându-se astfel creșterea eficienței energetice în întregul sistem și totodată reducerea costurilor pentru energia termică livrată/vândută;
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a reducerii consumului de combustibil cu 11.043,00 t CO2 echivalent, necesar pentru producerea energiei termice ce reprezintă pierderile reduse, respectiv 11.040,00 t CO2;
4. Îmbunătățirea parametrilor tehnici ai rețelelor termice care se reabilitează și ca o consecință reducerea costurilor de exploatare și mentenanță;
5. Îmbunătățirea siguranței și calității serviciului de alimentare cu căldură pentru încălzire și apă caldă de consum furnizate consumatorilor casnici și non-casnici.
Proiectul a contribuit la creșterea standardelor de viață a populației prin:
– asigurarea unui confort termic ridicat la nivelul solicitărilor consumatorilor;
– îmbunătățirea stării de sănătate ca urmare a reducerii nivelului de emisii de gaze cu efect de seră și a altor poluanți.
– reducerea pierderilor de fluid (agent termic) în rețelele de transport;
– creșterea lungimii de rețele termice primare reabilitate cu 42.470,85 m conducte.
Proiectul continuă cu lucrările din etapa II, realizate în proporție de 45%, și cu cele din etapa III, realizate în proporție de 75%. În momentul de față, lucrările se derulează în zona Cora – Brătianu, Inel I, Inel II și Tomis Nord, pe Magistrala 2. Până acum am reușit să reabilităm 4.000 m de tronson.
De asemenea, pentru etapa IV, contractul de execuție a lucrărilor este în curs de semnare, iar în ceea ce privește etapa V, urmează ca proiectul să fie depus pentru implementare cu fonduri europene după deschiderea unui nou apel de proiecte.
Valoarea totală a proiectului: 145.779.082,98 lei
Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 95.245.408,41 lei
Valoarea cofinanțării beneficiarului: 1.943.783,85 lei
Rezultatele preconizate ale proiectului:
1. Creșterea lungimii rețelelor termice primare reabilitate cu 42.470,85 m rețea termică primară reabilitată;
2. Reducerea pierderilor de energie termică în rețelele de transport cu 42.311 Gcal/an (177,15 TJ/an);
3. Reducerea emisiilor poluante produse de sistemul de încălzire urbană din municipiul Constanța ca urmare a investițiilor realizate în cadrul prezentului proiect.
Acesta este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Nu era posibil ca în acest mandat să nu am un asemenea obiectiv, având în vedere că sunt niște schimbări necesare în orașul nostru, dat fiind numărul mare de sesizări privind îmbunătățirea condițiilor de încălzire.
Singurul dezavantaj pe care îl prezintă aceste lucrări este legat de disconfortul creat cetățenilor, întrucât, pe perioada lucrărilor, este posibilă oprirea furnizării agentului termic și a apei calde.
Rog cetățenii să fie înțelegători! Aceasta este condiția pentru a aduce o îmbunătățire reală din acest punct de vedere în orașul nostru, mai ales că rețeaua de pe Magistrala 2 are mai bine de 50 de ani de funcționare.
Acum este timpul pentru o schimbare, nu mai putem amâna, așa că trebuie să facem câteva sacrificii colective, pentru binele comunității,” a transmis primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac.

Sursă: Facebook, Vergil Chițac

Mai multe stiri