Primăria Cernavodă a lansat licitația pentru dotarea cu mobilier a unităților școlare din oraș

Primăria Cernavodă a lansat, de curând, licitația pentru dotarea cu mobilier școlar (săli de clasă, laborator informatică, laboratoare ştiinţe, cabinete școlare şi cabinete psihopedagogice).
Achiziția publică presupune dotarea cu mobilier şcolar şi educaţional, inclusiv livrarea acestuia, montarea și punerea lui în funcţiune la locațiile indicate. Pe termen mediu şi lung, aceste investiţii aduc plus valoarea capitalului uman ce urmează a fi încadrat pe piața muncii, prin confortul creat activității educative.
În Caietul de sarcini se precizează: „Dotarea cu mobilier școlar și educațional a unităţilor de învăţământ constituie un pas important în modernizarea metodelor de predare și învăţare, cu consecinţe pe termen mediu și lung, în dobândirea de noi competențe și în reducerea abandonului şcolar, însă pentru maximizarea rezultatelor, dotarea cu mobilier școlar și educațional trebuie corelată cu crearea unui mediu prietenos, atractiv și sigur în sălile de clasă, prin dotarea cu mobilier adaptat destinaţiei sălilor de clasă, vârstei elevilor și perioadei zilnice de timp petrecută de elevi în cadrul școlii. Folosirea creşte implicarea elevilor la oră, simpla prezenţă a unui ecran activ în timpul predării crescându-le receptivitatea.“
Valoarea estimată a achiziției este de 1.256.778,95 lei, fără TVA, iar proiectul vizează următoarele unități de învățământ: Liceul Teoretic „Anghel Saligny“, Liceul Tehnologic „Axiopolis“, Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade“, Şcoala Gimnazială nr. 1 și Şcoala Gimnazială nr. 2.
Ofertele se pot depune până în data de 3.04.2024, ora 15.00.

Sursă: Primăria orașului Cernavoda

Mai multe stiri