Sursă: Primăria Orașului Eforie

Primăria orașului Eforie implementează proiectul cu finanțare PNRR: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Liceului Carmen Sylva și Școlii Generale nr. 1

Proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a UIP (inclusiv unitati conexe) Liceul „Carmen Sylva” si Scoala Gimnaziala nr. 1, oras Eforie, finanțat în cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență, prin Pilonul VI. Politici pentru noua generație\Componenta C15: Educație\Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior\Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare. este implementat de către UAT Orasul Eforie.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ Liceul „Carmen Sylva” si Scoala Gimnaziala nr. 1 din orașul Eforie, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Activități principale ale proiectului sunt:

– dotarea a 23 de săli de clasă cu tehnică inovativă în domeniul învățământului: table interactive, laptopuri, multifuncționale, sistem sunet, etc.;

–  dotarea a 25 de săli de clasă cu mobilier și materiale didactice specifice;

– modernizarea a doua laboratoare de informatică cu echipamente IT și mobilier;

– modernizarea unei săli de sport cu echipamente și dotari specifice, în completarea celor existente, precum si a 3 cabinete scolare, din care doua de asistenta psihopedagogica cu mobilier si echipamente digitale specifice;

– dotarea unui laborator multidisciplinar și dotarea acestuia cu materiale didactice specifice, echipamente digitale și mobilier specific.

– dotarea unui atelier de practica/unitate din reteaua IPT cu materialesi echipamente didactice specifice.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 1.784.729,41 lei;

Valoarea eligibilă din PNRR: 1.499.772,61 lei;

Valoarea TVA aferentă a cheltuielilor eligibile din PNRR: 284.956,80 lei;

Perioada de implementare a proiectului: 24.08.2023 – 31.12.2024.

Sursă: Primăria Orașului Eforie

 

 

Mai multe stiri