Sursă: Facebook, Primăria Constanța.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța, în consultare publică

Primăria municipiului Constanța anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 597/29.11.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța.
Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre include:
• Referat de aprobare privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța;
• Raport de specialitate privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 597/29.11.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța.
• Studiul de oportunitate în vederea determinării formei de gestiune a serviciului de iluminat public în municipiul Constanța;
• Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public în municipiul Constanța;
• Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța.
Documentaţia poate fi consultată pe paginile oficiale ale instituției începând cu data de 06.04.2023;
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 15.04.2023.

Mai multe stiri