Administrația locală a lansat două licitații pentru proiecte de reparații a drumurilor din municipiul Mangalia

Primăria Municipiului Mangalia a lansat în licitație proiectele „Lucrări de reparații curente de drumuri în Municipiul Mangalia” cu o valoare estimată cuprinsă între 7.500.000-15.000.000 lei, fără TVA și proiectul „Sistematizare pe verticală Zona de Vest Municipiul Mangalia” cu o valoare estimată de 9.996.912,22 lei, fără TVA.
Potrivit anunțului administrației publice locale, proiectul „Lucrări de reparații curente de drumuri în Municipiul Mangalia” are drept scop stoparea degradării infrastructurii şi menținerea în exploatare a sistemului de transport; aducerea în parametrii de funcționare şi valorificarea capacității existente prin repararea acesteia; facilitarea accesului riveranilor în condiţii normale de confort şi Securitate; aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel condiţii bune de siguranță pentru circulația auto şi pietonală; asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul străzilor, în condiţii cât mai bune.
În același timp, autoritatea locală explică necesitatea derulării proiectului „Sistematizare pe verticală Zona de Vest Municipiul Mangalia” prin starea ridicată de degradare a structurii rutiere, acolo unde există; existența drumurilor de pământ care conduc la condiții improprii de trafic în special în anotimpurile ploioase; Aspect inestetic al zonei ca urmare a dărâmării bateriilor de garaje; Necesitatea alinierii tramei stradale la cerinţele legale prin asigurarea dimensiunilor standard cerute de legislația specifică pentru trotuare; Asigurarea unor zone de parcare conform normativelor aplicabile în domeniu; Îmbunătățirea gradului de confort al transportatorilor, călătorilor, pietonilor, cetățenilor; Micșorarea emisiilor de noxe în atmosferă; Creșterea vitezelor de circulație și reducerea timpurilor de parcurs, respectiv așteptare.

Data limită de depunere a ofertelor este 08 mai 2023. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții este de doi ani.

Mai multe stiri