Sursă: Facebook, Primăria Constanța.

Primăria Constanța anunță că se pot depune documentațiile în vederea atribuirii de amplasamente pentru desfăşurarea de activităţi cu caracter temporar în stațiunea Mamaia

Serviciul Autorizare Activități Economice din cadrul Primăriei municipiului Constanța aduce la cunoștința operatorilor economici interesați că, în perioada 22.05 – 24.05.2023, între orele 08:30 – 16:30, la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în Bd. Al. Lăpușneanu nr.116C (incintă City Park Mall – etaj I, aripa nouă), se depun documentații în vederea atribuirii de amplasamente pentru desfăşurarea de activităţi cu caracter temporar pentru perioada sezonului estival 2023, în zone publice în Stațiunea Mamaia. Documentaţiile trebuie să conțină: cerere tip; certificat de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului; actul constitutiv al societății sau actul emis de Oficiul Registrului Comerțului pentru desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care să conțină codul CAEN în funcție de obiectul de activitate solicitat; pentru desfășurarea de activități fotografice se depun fotografii cu panoul utilizat pentru realizarea fotografiilor. Activitatea de comercializare carte se va putea desfășura numai în tonete – modul tip, conform fotografiei atașate la prezentul anunț.
Perioada de funcționare va fi de minim 90 zile lucrătoare.
Operatorii economici pot depune cereri pentru două sau trei amplasamente, dar va fi aprobat un singur amplasament în funcție de ordinea cronologică a depunerii cererii. Atribuirea amplasamentului se va face în funcție de obiectul de activitate si zonă, în ordinea cronologică a depunerii cererii, cu condiția îndeplinirii condițiilor și cerințelor din anunț.
În situația în care operatorul economic nu îndeplinește condițiile din anunț, atribuirea amplasamentului se va face prin alunecare, succesiv până la epuizarea amplasamentelor.

Taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice (pentru fiecare amplasament) sunt cele prevăzute în H.C.L. nr. 614/27.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2023.

Sursă: Facebook, Primăria Constanța.

Mai multe stiri